Nr. 2016/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tidsbank på Tøyen

Publisert: 28/09/2016

I forbindelse med at Cultura Bank har gjennomført et idedugnadsprosjekt med tilskudd fra DIP (designdrevet innovasjonsprogram) blir det i høst gjennomført et pilotprosjekt med timebanking på Tøyen i Oslo.

Hensikten er å se hvordan timebanking kan styrke nettverk og sosiale relasjoner i Tøyenområdet og mobilisere menneskelige ressurser som ellers ikke ville blitt tatt i bruk. Hvis du utfører frivillig arbeid, opparbeider du en kreditt av timer, som du kan bruke til å bytte til deg nabotjenester fra andre i nettverket. Timene kan også doneres til et godt formål.

Pilotprosjektet benytter en teknisk plattform som er utviklet av det sveitsiske firmaet TimeRepublik og er støttet av Cultura Bank som en del av DIP prosjektet. Timebanken er blitt omtalt både i Dagsavisen og på NRK Østlandssendingen og har i midten av august fått rundt 200 registrerte brukere. Det er mulig å melde seg på også for interesserte utenfor Tøyen.

www.timerepublik.com/toyenunlimited