Nr. 2023/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kvinne gjør hagearbeid
Bruken av torv i hagejord fører til klimagassutslipp. (Foto: Shutterstock)

Torvfri jord til hagen

Publisert: 23/05/2023

Velg jord med minst mulig torv.

Mange myrer i Norge er i fare for å bli ødelagt – de graves ut, blandes i jordprodukter og selges som hagejord. Når torven graves ut og brukes i hagejord, frigjøres CO2. Liv Thoring har skrevet en artikkel om valg av jord på Framtiden i Våre Henders nettside, der hun konkluderer med at du for miljøets skyld bør velge jord med minst mulig torv, og at det beste er å velge torvfri jord uten kokos, fordi kokosplantasjer kan true regnskog.

Det nest beste alternativet er torvfri jord med kokosfiber. Hun forteller at bruken av torv i hagejord fører hvert år til et klimagassutslipp på omtrent 30 000 tonn, som tilsvarer utslippet fra 11 000 fossilbiler. I tillegg til at myrene er viktige for karbonlagring er de også viktige for det biologiske mangfoldet gjennom å være leveområde for omtrent 75 rødlistede plantearter.

Les mer på Framtiden i Våre Henders nettside.