Nr. 2012/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Treplanting i Brasil

Publisert: 06/03/2012

Culturakunde Peter Foret har funnet ut hva han skal gjøre med pengene han har spart opp i Cultura Bank. Han bruker dem til å beplante et område i Brasil med trær som opprinnelig vokste der, før skogen ble hogget ned og gjort om til beite.

Han disponerer 5 hektar utenfor Francisco Alves i nord Parana, ikke langt fra grensen til Paraguay. Den delen av området der han ikke planter skog, skal brukes til planteskole og biodynamisk grønnsak/ fruktproduksjon.

Han håper også på etter hvert å kunne bygge et meditasjonssenter/bibliotek på stedet, og vil gjerne ha kontakt med mennesker som har tilknytning til Brasil og deler hans interesse for økologi, biodynamisk jordbruk og permakultur.