Nr. 2013/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Vil du lære om teknologi og samfunnsendring?

Publisert: 28/02/2013

Professor Are Krokan ved NTNU i Trondheim tilbyr nå et gratis nettbasert kurs om teknologi og samfunnsutvikling

På dette kurset vil du lære om de sentrale mekanismene i den digitale økonomien og konsekvenser for utvikling av digitale tjenester, forretningsmodeller og organisasjoner. Innholdsmessig tilsvarer kurset Teknologi og samfunnsutvikling (SOS6501), men det gir ingen studiepoeng. Kurset er et såkalt MOOC-kurs (Massive Open Online Course). Slike kurs er beregnet på at de skal være åpne og kunne ha mange deltakere. De er stort sett gratis og gir ikke studiepoeng.

Kurset er det første MOOC-kurs i Norge, men internasjonalt finnes det et rikt kurstilbud fra mange velrenommerte universiteter. Liste over åpne, gratis MOOC-kurs finner du på www.mooc-list.com.

arnek.wordpress.com
mooc.no