Nr. 2020/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Vindmøller på snaufjell
Vindkraft er ikke så miljøvennlig som det lyder.

Vindkraft i vinden

Publisert: 04/10/2020

Rapport avslører at det er mulig å elektrifisere Norge nesten uten bygging av nye kraftverk.

Utbygging av vindkraft har vært et omstridt tema den siste tiden. Vindkraft gir fornybar energi, men inngrepene i naturen er store, og fugler og flaggermus er utsatt for kollisjoner med turbinene. Naturvernforbundet jobber mot utbygging i viktige naturområder, for eksempel Innvordfjellet i Trøndelag og Buheii i Agder, hvor det er store naturverdier.

Naturvernforbundet har gitt ut rapporten Fossilfritt Norge, som viser at det er mulig å elektrifisere Norge nesten uten bygging av nye kraftverk. Da må vi satse kraftig på energieffektivisering, gradvis fase ut petroleumssektoren og legge om store deler av transporten i mer bærekraftig retning. Vi kan ikke løse klimakrisa på bekostning av naturkrisa!

Les rapporten Fossilfritt Norge her