Nr. 2022/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Bærekraftsrapportering

Publisert: 20/09/2022

Cultura Bank publiserer ny bærekraftsrapport

For første gang i år har Cultura Bank publisert en bærekraftsrapport etter GRI-standard (Global Reporting Initiative), som er tilgjengelig på våre nettsider. Fra og med årsrapport for 2022 vil bærekraftsrapporten bli en integrert del av årsrapporten.

I GRI rapporten kan du blant annet finne indikatorer for sosiale forhold, virksomhetsstyring og bankens påvirkning på klima og miljø, og vi presenterer resultatet av en vesentlighetsanalyse, der representanter for våre interessenter har valgt ut de viktigste temaene som de ønsket av vi skulle prioritere i bærekraftsarbeidet.

Ansvarlig utlånspolicy fremhevet seg som det viktigste temaet, og det er også et område som alltid har vært sentralt for oss, og som har ligget som fundament for hele bankens drift helt fra oppstarten i 1997. I løpet av våren 2022 har vi arbeidet med å reformulere vår utlånspolicy. Den inneholder nå ikke bare føringer for hvilke sektorer vi finansierer, men også eksplisitte ekskluderingskriterier som klart lister opp hva Cultura Bank ikke finansierer.

Last ned GRI-rapporten