Nr. 2013/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Cultura Bank, en lokal aktør med globalt perspektiv

banksjef Lars Hektoen

Publisert: 28/02/2013

Cultura Bank er en av Norges aller minste banker, likevel en bevisst aktør inn mot tidens mest påtrengende spørsmål: Hvordan kan den globale økonomiske verdensorden omstilles slik at hele jordens befolkning kan ta del i et menneskeverdig liv?

Selvfølgelig kan og bør et land med Norges rikdom og ressurser også sende bistandskroner til fattige land, men årsaken til at noen mennesker lever i nød, mens andre, deriblant vi nordmenn, lever i overflod, forsvinner ikke gjennom tradisjonell u-hjelp. De rike landene må rett og slett gi slipp på det økonomiske hegemoniet som gjennom mange hundre år systematisk har overført ressurser og rikdom fra fattige til rike land. Her er det fremdeles en lang vei å gå.

Det finnes et ord som heter solidaritet, kall det også gjerne medmenneskelighet eller brorskap. Kirken snakker om nestekjærlighet. Det finnes gode forbilder i verdenshistorien. Det tillegges stor betydning at den nylig valgte Paven i Roma tok navnet Frans, etter Frans av Assisi. Moder Teresa og Albert Schweitzer er andre eksempler, og selvfølgelig har andre kontinenter og kulturer tilsvarende forbilder.

Kan en bank, som en lokal aktør i samfunnsøkonomien, spille en rolle i dette store bildet? Vi i Cultura bank mener det, og selv om vi er langt fra perfekte, prøver vi å leve ut en ganske krevende formålsparagraf. Pengene skal ‘kanaliseres mot reelle behov og uløste oppgaver i samfunnet’. Miljø- og sosiale hensyn skal ivaretas, og formålet med de virksomhetene vi finansierer skal være mer enn bare å tjene penger. Vi havner iblant i diskusjoner om det ene eller andre formålet er mer verdig enn andre. Her må vi bruke vårt beste skjønn, i tillegg til at banken på forhånd har definert noen områder som kjerneområder for banken. Blant disse er produksjon og distribusjon av økologiske matvarer, skoler, miljøriktig boligbygging, helse- og omsorgsprosjekter. Vi praktiserer full åpenhet slik at omverdenen kan kontrollere at vi gjør som vi sier.

Noen må gå foran

Er vi naive? Hva med resten av næringslivet? Kan en større bank koste på seg å være like selektiv som oss? Dette er nok lite realistisk på kort sikt, men noen må gå foran og si nei til å finansiere virksomheter som ikke holder et sosialt og miljømessig minimumsnivå.

Vi ønsker å oppfordre til en bevisst omgang med penger og kreditt, og hvis vi alle kunne begynne å reflektere over vårt forbruk og konsekvensene av dette, ville mye være vunnet. Økologi, fairtrade, en mer nøktern livsstil og kollektive løsninger er nøkkelord for å oppnå økt global rettferdighet og redusere vårt økologiske fotavtrykk. I dette bildet er Cultura Banks oppgave å drive en transparent, verdibasert bankvirksomhet, som sørger for at det finnes et banktilbud i Norge for mennesker som deler våre verdier.