Nr. 2022/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

To mennesker på hver sin side av et bord med en laptop mellom seg.
Under CYAN sin portfoliovisning får fotokunstnere en dag med personlige møter med kunstkritikere, gallerister og kuratorer, som om de alle er på en speeddate, der de ser på fotografenes portfolioer og diskuterer kunst. På bildet ser du fotokunstner Nicole Rafiki i møte med redaktør Lillian Reif fra Magasinet Kunst og Galleri Fineart.
Stig Weston

CYAN studio, et åpent arbeidslokale

Publisert: 13/06/2022

Et mulighetsrom som kan brukes av flere enn man skulle tro.

CYAN studio er i utgangspunktet et enkelt arbeidslokale for fotografer i Oslo. Organisert som et samvirkelag fikk gründerne Stig Marlon Weston og Jorunn Sjølli oppstartslån i Cultura Bank for å drifte et billig fotostudio, som kunne hjelpe selvstendige frilansere til å komme i gang i en vanskelig bransje. Nå er 25-årsjubileet under planlegging, og for en organisasjon som bare skulle være et tilgjengelig rom med hvite vegger er det mye å feire. Studioet har vokst til å drive både studiorom, et galleriprogram, åpent analogt mørkerom og en hel mengde aktiviteter, som alle er rettet mot å spre engasjement og interesse for fotografi. Parallelt med at CYAN har hjulpet fotografer til å gjøre jobben sin har studioet organisert over 200 utstillinger, 8 år med stipendutdelinger, 3 nasjonale portfoliovisninger og utallige kurs og workshops.

CYAN – et mulighetsrom

«Interessen for fotografi som personlig uttrykksform har vokst enormt i Norge i løpet av denne tida», smiler Stig Marlon Weston, fotografen som har vært med siden starten av CYAN studio.

«Som en som virkelig er oppslukt av mediet har det vært gøy å være med og bidra til denne oppturen. Gjennom å tilby et åpent og lett tilgjengelig arbeidslokale kan CYAN både bistå fotografer med å få laget og vist bildene sine og gi publikum en mulighet til å oppleve en kunstform som inneholder et mye større spenn enn mange forventer. CYAN studio er tilgjengelig for fotografer som driver med alt fra firmafoto og familiebilder til klassisk stilleben og eksperimenterende fotokunst. På samme måte har galleriprogrammet en målsetting om å presentere et variert utvalg av uttrykk og temaer, der neste utstilling like gjerne kan vise dokumentarfotografi som abstrakt prosessbasert fotokunst.

Da CYAN ble stiftet, var idéen kun å starte et kollektivt studio. Men ved å organisere seg etter samvirkelagsmodellen ble det gjort et bevisst valg om at driften skulle fokusere på service og ytelse i stedet for inntjening. Cultura Bank likte den utradisjonelle tilnærmingen og ønsket om å skape et fellesskap mellom brukerne av lokalet, og det ble bevilget lån som sikret depositum for leie og første runde med oppussing. Fotostudioet ble raskt et arbeidslokale med mange anvendelsesmuligheter, så lenge det bidro til interesse for fotografi.»

Publikum tar ansvar

«Flere runder med frivillige og fotografer har vært innom, og målsettingen om å lage arrangement som inkluderer og engasjerer både kommersielle, kunstnere og et fotointeressert publikum har blitt stadig mer spisset. Vi har funnet ut at ved å involvere publikum og gi dem myndighet på en måte som faktisk betyr noe, så vil de også ta ansvar og sette seg bedre inn i kunstnernes arbeid mens de opplever utstillingen. Under vår serie med stipendutstillinger har vi gitt publikum oppgaven med å juryere hvilke fotografer som skal tildeles stipend, og på en jubileumsutstilling lot vi med stor suksess besøkende re-kuratere vår installasjon mens den hang oppe i galleriet. Når publikums meninger og valg gjør en tydelig og synlig forskjell, så tar de oppgaven på alvor.

Mennesker studerer utstilling og peker mot den.

Fotokunstner Kristinn Gudlaugsson og Vladimir Longauer i dyp diskusjon under fotografenes eget juryeringmøte på CYAN stipendutstilling 2015.

Vi vil viske ut grensene mellom det å være tilskuer og det å være deltaker så folk kan engasjeres inn i begge rollene og erfare en dypere forståelse av hvordan disse fungerer. Som deltakende fotograf på stipendutstillingen ble man jo også bedt om å juryere alle deltakernes verk satt opp mot ens eget bidrag. Og når man får lov til å flytte rundt på utstillingen eller ta kunsten ned fra veggene og erstatte den med andre verk, får man fullført tankerekker og valg forbundet med egne meninger og synspunkter på utstillingen.»

Møteplass for fotografer og formidlere

Med målsetningen om å skape en møteplass der interessen for hverandres arbeid med fotografi kan vokse har CYAN i samarbeid med Henie Onstad Kunstsenter flere ganger også organisert en portfoliovisning for fotografer. Som en slags speed-dating mellom fotografer og formidlere av fotografi blir en rekke gallerister, kuratorer, redaktører og kritikere invitert til en samling der deltakende fotografer får korte møter med en og en av dem.

Hvert møte fungerer som en rask portfoliovisning der fotografen presenterer sitt arbeid og kritikeren gir kritisk tilbakemelding og får forklart hva han/hun ser etter. Disse korte møtene har resultert i både konkrete utstillinger og samarbeidsprosjekter for enkelte fotografer, men først og fremst har de bidratt til et større samhold og enhet i en bransje som ellers kan oppleves som ganske oppdelt.

Mange vil lære

«De siste årene har vi merket en økende interesse for analogt fotografi. CYAN har alltid hatt et mørkerom, men i 2019 fikk vi både støtte fra Sparebankstiftelsen, og vi fant et passende lokale for å bygge et større åpent mørkerom, som kan gi flere muligheten til å arbeide analogt. Etter utallige dugnadstimer fra en fantastisk gjeng med entusiaster skulle mørkerommet åpne i mars 2020, akkurat idet pandemien stengte alt ned. Men i løpet av året kunne vi likevel langsomt åpne opp for flere og flere brukere og fant ut at det faktisk var et heldig tidspunkt.

Når det meste av annet kulturtilbud var stengt ned, hadde folk tid og mulighet til å oppdage en ny interesse. Vi tilbød kursing i små grupper, og så kunne man stå og arbeide alene og uforstyrret med egne bilder i et mørkerom når man var lei av hjemmekontor og skjermtid! Nå har vi 40 medlemmer, som kommer innom for å fremkalle filmer, kopiere bilder og utforske de fantastiske kunstneriske kvalitetene det håndlagde fotografiet har.»

Nordisk kunstnerutveksling

Etter å ha knyttet sammen fotografer i Oslo gjennom sitt utstillingsprogram, og fotografer i Norge gjennom stipendutstillinger og portfoliovisninger, er det nå mørkerommet som skal forsøke å knytte norske fotografer sammen med andre fotografer i utlandet. Gjennom et samarbeid med åpne mørkerom i nabolandene organiserer CYAN en kunstnerutveksling med kunstneropphold ved de forskjellige mørkerommene.

Første runde er testet ut i år, og fotograf Patrick Kuoppamäki fra mørkerommet i Helsinki har vært på arbeidsopphold i Oslo, mens Silvia De Giorgi fra Oslo reiste til Helsinki. Begge to fikk prøve seg på å arbeide i et nytt miljø og bli inspirert av å møte nye kollegaer og lære av hverandres teknikker. De neste årene skal denne typen utveksling åpnes opp for deltakelse fra fotografer i hele landet og utvides til resten av Norden.

Gjennom å skape et åpent arbeidslokale der behovene til brukerne står i fokus og nytten for fotomiljøet generelt alltid er med i vurderingen har CYAN skapt et mulighetsrom, som kan brukes av så mange flere enn de først så for seg.

Du kan lese mer på CYAN studios nettsider.

Fotografene på CYAN og andre inviterte arrangerer jevnlig kurs innen forskjellige temaer som mørkeromsarbeid, studiofotografering og fototeori.

CYAN studio er kunde i Cultura Bank