Nr. 2022/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mot fremtiden

Å fotografere klimaendringer

Stig Marlon Weston

Publisert: 25/09/2022

Fotokunstner Stig Marlon Weston dokumenterer klimaendringer i Amazonas.

Fotograf Stig Weston

I stedet for å fotografere sjeldne dyr og plantearter har Stig Marlon lagt kameraet til side og fanger bildene sine direkte på analoge fotomaterialer han har tatt ut av mørkerommet og bruker utendørs. Og i prosessen samler han inn statistisk materiale som inspirer til å se etter menneskeskapte endringer i klima og miljø.

Ved å dyppe lysfølsomt fotopapir i Amazonaselva og henge fotografisk film i jungelen om natta fanger jeg ikke bare lyset i motivet, men også andre faktorer i miljøet rundt. Sollyset gir en tydelig kontur av plantene på bildet, men luftfuktighet, temperatur og kjemiske variasjoner i miljøet setter også sine spor på materialet. Bildene viser dermed mer enn vi klarer å se selv og gir oss et nytt innblikk i verden rundt oss.

Ved å sette sammen serier av slike bilder der lignende motiver fra forskjellige steder blir vist kan vi begynne å ane en sammenheng og se variasjonene mellom de forskjellige landskapene der fotografiene er tatt. Jeg har deltatt ved et kunstneropphold på en forskningsstasjon i Amazonas og blitt inspirert av arbeidsmetodene de brukte der. Etter oppholdet der har jeg reist rundt for å fortsette arbeidet og har dokumentert regnskogen både i naturreservat, langs ferske hogstfelt og ved oppdemmede deler av elva.

Elvevann

Elvevann i urørt natur.

Bildene er inspirert av vitenskapelig statistikk og innsamling av prøvemateriale fra naturen. Når jeg dypper et fotopapir i vannet, vet jeg jo ikke akkurat hvordan bildet kommer til å se ut etterpå. Men elva får en sjanse til å uttrykke seg og vise hvordan den bølger eller har sterk strøm og for eksempel hvor mye oksygen eller algevekst den inneholder. Og når jeg er nøye med hvordan jeg velger ståsted og metode, får jeg et bilde som kan sammenlignes med de andre bildene i serien.

I serien Flora Samples fotograferes plantene i jungelen slik at vi kan sammenligne både hvordan fotografiene fra et naturreservat viser en større variasjon i vegetasjonen samtidig som bildene er tydelig mørkere som resultat av den mye høyere luftfuktigheten. Lignende typer bilder av plantene langs et hogstfelt er mye lysere og viser hvordan luften tørker ut når jungelen åpnes opp, samtidig som vi ser hvor mye mer gress og hurtigvoksende klatreplanter det er der.

Elvevann

Elvevann i nærheten av industrianlegg der det har vært kjemisk utslipp.

Når trærne i regnskogens hugges ned, vokser det fort mye grønt tilbake, men denne floraen er ikke like rik og variert som den opprinnelige. De store trærne vokser i symbiose med de mindre og vedlikeholder også jordsmonnet og atmosfæren rundt seg. Spesielt tydelig ble dette i bildene Microclimate, der jeg gravde ned lysfølsomt fotopapir i jorda rundt et stort tre i et naturreservat og et tre av samme type som stod igjen i et hogstfelt. Jorda i den uberørte skogen er full av råtnende blader og biologisk aktivitet, mens under treet på hogstfeltet er den tørket ut og ser til sammenligning helt død ut.

Jeg tok også turen innom området rundt Norske Hydro sitt aluminiumsraffineri, som er plassert i jungelen i Brasil. For et par år siden var det et kjemisk utslipp der, og Hydro har både arbeidet med lokale grupper for å rense opp og blitt beskyldt for bare å dekke over utslippet uten å rydde opp grundig nok. Fotografiske prøver av jordsmonnet og vannet i dammene rundt industrianlegget kan ikke bevise noe kjemisk om forholdene i naturen. Men den visuelle dokumentasjonen får blikket til å stoppe opp mens man forsøker å lese bildene tydeligere.

Disse bildene handler ikke nødvendigvis om å vise konkrete fotografier av miljø-ødeleggelser, for det får vi nok av i nyhetsmediene. Men ved å jobbe med klimarelaterte tema i kunsten på denne måten håper jeg å inspirere til å se på naturen rundt oss med nye øyne og hjelpe til å åpne blikket for alt det vi ikke ser ved første øyekast, men som likevel er viktig.

Stig Marlon Weston har vært kunde i Cultura Bank helt siden han gikk ut av fotoskolen i 1995. På utkikk etter en bank som så at både kunder og investeringer henger sammen med resten av samfunnet var valget av Cultura som bankforbindelse enkelt for ham.