Nr. 2020/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Aktuelle bøker

Hvordan gi de unge handlekraft?

Arne Øgaard

Publisert: 15/06/2020

Titusenvis av unge har latt seg inspirere av Greta Thunberg. De fleste har dog liten kunnskap om hvordan de selv kan være med og påvirke samfunnet.

Mange ønsker at skolen skal gi dem mer av denne kunnskapen. Dette står også i skolens mål, men kommer ofte i bakgrunnen av forberedelse til Nasjonale prøver og andre tester. Pedagogikkprofessor ved NMBU, Astrid T. Sinnes, ønsker å styrke skolens kompetanse på dette området.

I boken ACTION TAKK! gir hun en oversikt over miljøutfordringer knyttet til klesindustri, smarttelefoner, plast, matproduksjon og fossil energi. Selv om mye her vil være velkjent for mange, kan en finne viktig informasjon om for eksempel smarttelefoner, som ellers er lite omtalt.

Astrid T. Sinnes understreker at dette er komplekse emner hvor klima og miljøhensyn kan stå i motsetning til hverandre. Økt elektrifisering krever mer kobber, mens kobbergruver er vanskelige å drive uten at de skader miljøet.

I tilknytning til hvert tema har hun laget en rekke oppgaver, som ikke bare gir kunnskap, men også gir innsikt i påvirkningsmuligheter. Til oppgavene anbefales det kilder som nettadresser, bøker og filmer. Dette er en grundig håndbok for lærere som vil undervise i miljø, klima og bærekraft. Men også andre kan ha nytte av å tenke gjennom disse spørsmålene.

I tilknytning til hvert tema har hun intervjuet unge mennesker som har satt i gang ulike virksomheter. De holder på med rettferdig klesproduksjon i Kina, aktiv påvirkning av klesbransjen, reparerer klær, syr ballkjole av IKEA-poser, driver klesutleie, arrangerer fiksefester for teknologi-reparasjoner, plukker søppel, selger solceller og lager restaurantmat av utrangerte verpehøns og annet som ellers ville blitt kastet.

Noen har startet kjente virksomheter som Epleslang og Too Good To Go, som begge arbeider aktivt mot matsvinn. I tillegg presenteres miljøbloggere og sentrale ungdommer i ulike miljø- og solidaritetsorganisasjoner.

I tilknytning til hvert tema har hun intervjuet unge mennesker som har satt i gang ulike virksomheter. De holder på med rettferdig klesproduksjon i Kina, aktiv påvirkning av klesbransjen, reparerer klær, syr ballkjole av IKEA-poser, driver klesutleie, arrangerer fiksefester for teknologi-reparasjoner og plukker søppel

Det er interessant at ingen av disse nevner skolens bærekraftundervisning som den viktigste inspirasjonskilden, men de er mer opptatt av at skolen ga dem trygghet. Trygghet til å være seg selv og selvtillit til å kunne bidra. Forfatteren refererer til en av sine barns lærere, som understreket at det viktigste grunnlaget for all læring er «kjærlighet, kjærlighet og kjærlighet».

Astrid T. Sinnes er ikke begeistret for det moderne begrepet handlingskompetanse. Hun vil heller at skolen skal gi handlekraft. En viktig side av dette er å peke på handlingsmuligheter, men hun går ikke dypere inn på hvordan oppvekst i hjem og skole kan fremme barnets egne viljekrefter.

Hun drøfter ikke verdien av praktisk håndverksundervisning, men tar opp spørsmålet om læreren skal være en rollemodell eller bare en formidler. Hun belyser også spørsmålet om det å være opptatt av egne handlinger kan være et hinder for å se de nødvendige systemendringene. Her henviser hun til en annen professor, som påpeker at personlige handlinger og strukturelle endringer ikke kan sees adskilt, men at enkeltmenneskers handlinger kan bidra til å endre poltikk og rammebetingelser.