Nr. 2017/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hånd lager stabler av mynter
Nytt fra Cultura

Skriv til oss om å leve godt med lite penger!

Publisert: 24/03/2017

Vi synes det er spennende å få vite mer om hva de som er interesserte i Cultura Bank er opptatt av, og stor var vår forbauselse da det viste seg at den mest leste artikkelen på Cultura Banks nettsider gjennom tidene er et intervju med Molly Greger fra Pengevirke 2013/3, som handler om hvordan man kan leve godt med lite penger. Dette har inspirert oss til å planlegge et eget nummer av Pengevirke med dette som hovedtema, og vi vil gjerne invitere Pengevirkes lesere til å komme med bidrag til stoff.

Hvordan leve godt med lite penger er et spennende tema. Det reiser en lang rekke spørsmål, som hver i sær kan gi opphav til en hel artikkel. Hva mener vi med å leve godt? Hvilke kvaliteter trenger vi å ha i livet vårt for å synes at vi lever godt, og hvordan kan vi realisere disse med lite penger? Kan vi dekke disse behovene på andre måter enn gjennom å bruke penger, eller ved å bruke mindre penger? Kan vi dele mer, reparere mer, utnytte råvarer bedre, lage mer selv, gjøre ting for hverandre, gi gaver, ta imot gaver? Hvilken rolle spiller pengene i livet vårt?

Send en e-post til Jannike Østervold joe@cultura.no hvis du vil bidra til dette temaet i et fremtidig Pengevirke.