Nr. 2016/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nytt fra Cultura

Fortellerverksted om energismarte boliger

Publisert: 13/12/2016

Klimaetaten i Oslo skal gjennomføre Det grønne skiftet – Klima og energistrategi for Oslo og som et ledd i dette har Klimaetaten valgt ut OBAN (NABO baklengs) som et eksempel på hvordan boligbyggere i Oslo kan bli med på Det grønne skiftet. OBAN er et prosjekt som skal formidle kunnskap om energismarte boliger.

 God stemning og stor kreativitet på fortellerverkstedet. Fra venstre: Jon Erling Fonneløp (NVE), Anne Wodstrup (Urba), Johanne Sæther Houge (Naturvernforbundet), Espen Kvarud (Nore VVS), Stian Torstenson (Cultura Bank), Christin Winther (husbygger)

God stemning og stor kreativitet på fortellerverkstedet. Fra venstre: Jon Erling Fonneløp (NVE), Anne Wodstrup (Urba), Johanne Sæther Houge (Naturvernforbundet), Espen Kvarud (Nore VVS), Stian Torstenson (Cultura Bank), Christin Winther (husbygger)

En del av prosjektet består av å fortelle personlige fortellinger om hva energismarte boliger kan være, og hvordan man finner motivasjon til å gjennomføre et ambisiøst prosjekt. Gjennom digitale fortellinger skal folk som er opptatt av klima og framtiden, fortelle om sitt engasjement for gode klimaløsninger i boligbygg.

Digitale fortellinger er korte videoer med muntlig fortelling som struktur for historien, og bilder som støtter det fortalte. Den som forteller sin historie, lager også videoen.

Cultura Bank ble invitert på fortellerverksted for å fortelle om sitt engasjement for lån til miljøvennlige boliger. I to dager jobbet vi sammen med blant annet representanter fra energibransjen, husbyggere og Naturvernforbundet. Firmaet World Wide Narrative ledet oppgaven med å skrive en historie, lese den inn og sette bilder til.

Her kan du se filmene

OBAN-prosjektet er forfattet og ledes av arkitekt Anne Wodstrup i Urba AS

Se egen artikkel om arbeidsfellesskapet Nabolaget.