Nr. 2014/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kvinne med nyfødt barn i armene

Frivillig ‘fredsskatt’

Anne Helgedagsrud

Publisert: 15/02/2014

Det nytter at enkeltpersoner engasjerer seg og går sammen. Gjennom en frivillig ‘fredsskatt’ samler Norges Fredsfond inn midler til freds- og forsoningsformål. I 2013 gikk pengene bl.a. til å styrke jordmorutdanningen i Afghanistan.

På et fredssymposium sommeren 2011 fikk vi høre om kvekernes mangeårige kamp for fredsskatt. De mener at når man kan reservere seg mot å avtjene militærtjeneste av samvittighetsgrunner, burde hver enkelt også kunne reservere seg mot at en andel av skatten man betaler går til våpen og soldater og heller betale til et fredsfond. Dette har vært fremmet som et forslag for Stortinget, men ble nedstemt.

I 2013 støttet Norges Fredsfond prosjektet ‘Fra soldater og tanks til jordmødre for fred“ i Afghanistan. Foto: Svenske Afghanistankomiteen, SAK

To personer på seminaret, som ikke kjente hverandre fra før, Øystein Melvær Øgaard og jeg, ble enige om å benytte vår sivile frimodighet og etablere Norges Fredsfond, som om Stortinget hadde godkjent forslaget. Det har vi gjort. Organisasjonen ble etablert sommeren 2012, og mange har tegnet avtale om årlig innbetaling av „fredsskatt“. Foreløpig er det snakk om frivillig ekstra innbetaling, da andelen til militæret fortsatt går fra skatteseddelen. Pr. i dag har 82 personer valgt å markere sitt standpunkt ved å tegne avtale om årlig ‘fredsskatt’.

Norges Fredsfond benytter Cultura Bank som sin bank. Alt som betales inn, går direkte til freds- og forsoningsformål. Driftskostnader dekkes av styremedlemmene privat. På sikt kan renter benyttes til driftskostnader. Ved direkte demokrati bestemmer ‘fredsskatteyterne’ hvilke prosjektsøknader som skal motta midler.

I 2012 ble nesten 54 000 betalt inn til fondet. I 2013 ca.10 000 mer. I 2013 ble størstedelen av midlene tildelt prosjektet Fra soldater og tanks til jordmødre for fred i Afghanistan. Jordmødrene i Afghanistan har en unik rolle i et mannsdominert samfunn. De kan ta utdanning og støtte fødende kvinner på ulike vis. Dette prosjektet vil sette kunnskap om fred og konfliktløsing på dagsorden i jordmorutdanningen. Aftenpostens utenrikskorrespondent i Sør-Asia, Kristin Solberg, har bodd i Afghanistan og har skrevet boken Livets skole om jordmorutdanningen der. Noen av personene beskrevet i boken, blant annet dr. Khadija, vil delta i gjennomføringen av prosjektet i Kabul.

Mer informasjon og skjema for å registrere deg som ‘fredsskatteyter’ finner du på www.norgesfredsfond.no

25. april er fristen for å søke om prosjektmidler fra Norges Fredsfond.