Nr. 2014/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tore Christian sager ved sammen med vår vaktmester Erik Lillejordet. Vi har en egen gruppe som produserer ved for salg i nærmiljøet. Foto: Lena Reinertsen Erfjord
Tore Christian sager ved sammen med vår vaktmester Erik Lillejordet. Vi har en egen gruppe som produserer ved for salg i nærmiljøet. Foto: Lena Reinertsen Erfjord

Granly stiftelse

Maria Bjune, daglig leder for Granly

Publisert: 25/02/2014

Når iveren etter å spare penger blir for stor, forsvinner både viktige kvaliteter i hverdagen og mer langsiktige visjoner om et godt samfunn. Stiftelsen Granly på Kapp har i høst hatt harde forhandlinger med Østre Toten Kommune for fortsatt å kunne tilby verdifulle dagaktiviteter. Saken er ennå ikke ferdigbehandlet, men daglig leder Maria Bjune redegjør her for bakgrunnen.

Jakob tegner

Jakob er i gang med tegning på aktivitetshuset. Tegning og maling er viktige former for terapi som blir benyttet her på Granly. Foto: Lena Reinertsen Erfjord

Granly Stiftelse ble stiftet i 1938 og er Norges eldste antroposofiske hjem for mennesker med utviklingshemming. Den ble etablert i en tid da det blåste kalde politiske og vitenskapelige vinder over Europa, som gjorde verden til et usikkert sted for disse menneskene. Det startet med 5 barn i det private hjemmet til Solveig Nagell på Toten.

I dag leier 26 voksne mennesker sin bolig av Granly. Deres hjemkommuner kjøper tjenester av Granly Stiftelse etter å ha gitt den enkelte enkeltvedtak om rett til hjelp etter Helse- og omsorgstjenesteloven. 20 av de 26 er hjemmehørende i Østre Toten Kommune (ØTK), der Granly ligger vakkert plassert med utsikt over Mjøsa. De andre 6 er hjemmehørende i andre kommuner. Alle avtaler mellom Granly og kommuner, og mellom Granly og den enkelte beboer, slår fast at Granlys drift bygger på antroposofisk livssyn og metoder
Anita ved veven sammen med medarbeider Katarina Martinsen. Foto: Lena Reinertsen Erfjord

Anita ved veven sammen med medarbeider Katarina Martinsen. Foto: Lena Reinertsen Erfjord

Granly har satt søkelyset på sitt verdigrunnlag flere ganger i årenes løp. I løpet av de 5 årene jeg har vært daglig leder ved Granly Stiftelse har vi hatt en større prosess der alle medarbeiderne deltok i gruppearbeider. Vi benyttet blant annet ‘world cafe’ – en metode som gir god mulighet for alle til å få sagt det de har på hjertet. Enhver slik prosess bringer fram ny bevissthet om hva vi egentlig driver med og hvorfor, selv om det ikke alltid er så lett å sette ord på det. Mange verdier sitter i veggene, i tradisjonen, i bedriftskulturen, og de som er der til daglig ser det ikke. Men man legger merke til det når man kommer for første gang eller etter en lang ferie.

Dag og Fathia i gang med tennrullproduksjon. Foto: Wenche Senstad

Dag og Fathia i gang med tennrullproduksjon. Foto: Wenche Senstad

Hele mennesker – hele livet

Første dag på Granly ble jeg hilst velkommen av sykepleieren med ordene „Hjertelig velkommen – hele du“. Oppsummeringen av 3–4 økter med kollektiv selvgransking et par år seinere var at Granly er og skal være et sted for „Hele mennesker – hele livet“. De positive egenskapene som fikk flest ‘stemmer’ – altså ble gjenkjent – blant våre ca. 100 medarbeidere var: Selvbestemmelse, respekt, trygghet, glede og humor. Honnørmoteord eller realitet? Jeg tror faktisk det er svært mye realitet i det. En uvanlig lav turnover både blant beboere og ansatte bekrefter at folk trives og at man går sammen gjennom ulike faser i livet. Det blir ganske familiært – man vil hverandre vel.

Per vever. Foto: Wenche Senstad

Per vever. Foto: Wenche Senstad

Tekst: Maria Bjune, daglig leder for Granly
Foto øverst på siden: Tore Christian sager ved sammen med vår vaktmester Erik Lillejordet. Vi har en egen gruppe som produserer ved for salg i nærmiljøet. Foto: Lena Reinertsen Erfjord
Deler av teksten er hentet fra Pengevirke nr 4 – 2014