Nr. 2018/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Drikkefontene

Går til vannkrig mot flaskevannsindustrien

Publisert: 21/03/2018

Sommeren 2016 hadde Henrik Prestmo og Johannes Jakobsen sett seg lei på det høye forbruket av flaskevann i land som allerede har godt springvann. De bestemte seg for å gjøre noe med det. Øverst på gjøremålslisten var å finne ut hvorfor folk er villige til å betale for noe som kommer gratis ut av springen.

«Vi gjorde en rekke undersøkelser og fant ut at det handler om tilgjengelighet på springvann i visse kontekster. Når man skal reise eller sitter i parken en varm sommerdag, er det sjelden det finnes noen alternativer», sier Sildr-gründer Prestmo.

Ved å kombinere tiltrekkende design med moderne sensor- og kommunikasjonsteknologi har de nå laget et innovativt drikkefontenesystem som skal finansieres av annonseinntekter.

«Med en reklamefinansiert modell kan vi lage et nettverk av vannpunkter uten at dette begrenses av en slunken kommunekasse eller går på bekostning av de som skal fylle», sier med-gründer Jakobsen.

De første drikkefontenene vil bli plassert ut sommeren 2018.

Les mer på www.sildr.no