Nr. 2014/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Fotball for fred

Sara Dencker og Karl Johnsen, Pengevirke Danmark

Publisert: 15/02/2014

Regnet siler ned en helg i august. Likevel står en flokk unge mennesker i timevis, drivvåte, et sted på Amager og selger brus og is ved en fotballkamp. Alt for å samle inn penger til prosjekter i Sierra Leone, som skal forhindre borgerkrig i landet.

De unge er frivillige i organisasjonen Play31, som blant annet arrangerer fotballturneringer i det lille, vestafrikanske landet, som i ti år var herjet av en svært blodig borgerkrig.

„Omkring ett av fem barn i Sierra Leone dør før de fyller 5 år – det er et stort problem, og det klarer vi ikke å løse med fotball,“ forteller Jakob Sila Lund, som er stifter av organisasjonen, og fortsetter: „Men vi har som mål at det ikke skal bryte ut krig igjen, og vi kan bruke fotball til å få folk tettere sammen. Forball i seg selv kan ikke forsone, men folk kan møtes, og de kan møtes i et miljø som føles trygt.“

Krigen har etterlatt landet dypt splittet, og landsbysamfunn bare få kilometer fra hverandre nærer et dypt hat til naboene. Play31’s fotballkamper i Sierra Leone forsøker å bringe dem sammen igjen. En festival varer vanligvis i to dager med én kamp for barna, én for kvinnene og én for mennene. Til sist avsluttes det hele med en fest. I forbindelse med turneringene avholder Play31 workshops om barns rettigheter, konfliktløsning og traumebehandling. Utvalgte lokale ledere blir utnevnt til fredsambassadører og deler sin nye viten med venner og naboer.

Organisasjonen er 100 % basert på frivillig arbeidskraft i Danmark og har seks ansatte i Sierra Leone. Forrige år var det også ansatte i Danmark, forteller Jakob, men lønningene er høye i Danmark.

„Og det er det ikke noe i veien med, innskyter han, – men de pengene kunne vært brukt i Sierra Leone.“

Jakob var selv en av dem som ble lønnet siste år. Men så valgte organisasjonen, blant annet på Jakobs egen anbefaling, å gå tilbake til å være 100 % frivillig.

„Jeg syntes ikke at vi vokste nok, i forhold til den veksten som kreves for å kunne ha lønnede medarbeidere.“

Men det betyr at organisasjonen kommer til å vokse langsommere enn planlagt. Når man baserer seg bare på frivillig arbeid, er det lettere å vedlikeholde det som allerede er bygget opp enn å utvide med nye aktiviteter.

„Man kan ikke få gjort det samme arbeidet når man arbeider to kvelder og en av helgedagene i løpet av en uke.

Det skaper også en rekke praktiske problemer når det skal tas telefoner på dagtid, eller når det skal arrangeres møter for de frivillige, som også har full jobb på dagtid. Men det er også mange fordeler,“ forklarer Jakob.

„Jeg behøver aldri å være redd for at de frivillige ikke er motiverte. Hvis de ikke var det, så ville de ikke bruke lørdagen sin på dette. Og det er jo et stort privilegium som leder av en organisasjon at man ikke behøver å stille spørsmålstegn ved det.

Det betyr også noe for relasjonen til de ansatte i Sierra Leone at det er folk her i Danmark, som stiller opp og arbeider i fritiden sin for å samle inn penger til et prosjekt i deres land,“ forteller Jakob:

„Det bandt organisasjonen sterkere sammen og hadde stor betydning for de ansatte i Sierra Leone å se at de frivillige i Danmark sto på i regnværet for å samle inn penger, og at pengene ikke bare triller inn av seg selv.“

Det at arbeidet gjør en forskjell er en vesentlig faktor som motiverer de frivillige. Arbeidet resulterer i en rekke fotballturneringer i Sierra Leone, som er med på langsomt å løse opp i de mange konfliktene som landet har vært plaget av. Til hver turnering kommer det opp til tusen mennesker fra en landsby og omegnen. Mennesker som for få år tilbake lå i blodig konflikt, og hvor noen av barna er tidligere barnesoldater. For mange er fotballturneringene første gang de møter naboene de tidligere har ligget i krig med. Det kunne potensielt føre til at oppsamlet aggresjon skapte farlige situasjoner, men det er også en stor vilje til forsoning og fred i Sierra Leone.

Jakob forteller at under en av fotballturneringene ser en kvinne den mannen som voldtok henne under krigen. Hun overvinner frykten og konfronterer ham sammen med sine venner. De ender med at de setter seg sammen under et tre omgitt av hver sin vennegruppe.

„Mannen bryter til slutt helt sammen og ber om unnskyldning for alt han hadde gjort under krigen,“ forteller Jakob.

Situasjonen kunne lett ha endt med en opptrapping av konflikten i stedet, hvis omstendighetene for møtet hadde vært annerledes. Slike historier er med på å motivere de frivillige i arbeidet.

„De vil gjerne være med på å yte sitt bidrag til at verden skal bli et bedre sted,“ fortsetter Jakob, men sier også samtidig at det ikke bare er å trekke på folks lyst til å endre verden. De skal også synes at det er morsomt mens de gjør det. Derfor er det også god tid til sosialt samvær, og mange i organisasjonen er blitt venner.

„Når man skal sitte og skrive en kjedelig søknad til et fond, så er det viktig at man synes det er morsomt å være med.

En av de frivillige fortalte at han hvert år er plaget av vinterdepresjon og at han hadde overveid å kjøpe en dagslyslampe, men at arbeidet i Play31 gjorde at han ikke lenger behøvde den,“ forteller Jakob.

„Arbeidet gjorde ham så glad, og han syntes det var så meningsfullt, og det synes jeg er et flott eksempel på hvor mye det gir tilbake å gjøre en frivillig innsats.“

Om Play31

Play31 har brakt mer enn 50 000 mennesker sammen i Sierra Leone og utdannet barn, voksne, kvinner og menn i rettigheter og konfliktløsning.

Play31 har vunnet flere priser, blant andre den prestisjefylte Beyond Sports-prisen i kategorien Beste bruk av sport som konfliktløsning. I juryen sitter den tidligere britiske statsministeren Tony Blair, erkebiskop Desmond Tutu og en rekke andre prominente navn.

Play31 er kunde hos Andelskassen Merkur, vår søsterbank i Danmark.

Play 31´s nettsider – www.play31.dk