Nr. 2024/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Stor gruppe mennesker i rom
Det var en entusiastisk gjeng som møtte opp på lanseringsmøtet for Nettverket Smultringøkonomi Norge

Nettverket Smultringøkonomi Norge

ARNE ØGAARD OG JANNIKE ØSTERVOLD / THOMAS RØKÅS

Publisert: 04/06/2024

Jobber for livskvalitet for alle innenfor planetens tålegrenser.

Mange i Norge er bekymret for dagens samfunnsutvikling, og det er mange som arbeider for at det skal skje radikale endringer. For de fleste av disse, kan Kate Raworths smultringmodell være et nyttig redskap og samlingspunkt. Denne modellen rommer både miljø- og klimautfordringene og den sosiale tilstanden i samfunnet.

I Norge har det vært arrangert to smultringfestivaler og en rekke informasjonsmøter, men det har ikke vært noen organisasjon som har tatt ansvar for dette. Mandag 8. april 2024 ble Nettverket Smultringøkonomi Norge lansert på Sentralen i Oslo. Nettverket er organisert som en forening med et styre, men ønsker å være et samarbeidsforum for alle engasjerte, både enkeltmennesker og organisasjoner.

På lanseringsmøtet deltok det rundt 50 mennesker, og blant de ulike organisasjonene var også Cultura Bank representert. Styreleder Ellen Sjong innledet, og det kom hilsener både fra smultringaktivister i Sverige, Danmark, Nederland og England og fra tre norske organisasjoner. Kvelden ble avsluttet med en inspirerende panelsamtale hvor det ble påpekt flere aktuelle utfordringer.

Nettverket Smultringøkonomi i Norge har en visjon om livskvalitet for alle innenfor planetens tålegrenser, som er helt i tråd med Cultura Banks vedtektsfestede formål, og vi deler derfor gjerne videre oppfordringen fra styrelederen i nettverket:

«Det finnes mange organisasjoner og enkeltpersoner som jobber for delmål som Nettverket Smultringøkonomi Norge arbeider for, og mange av dere har samarbeid som målsetting i vedtektene. Dersom vi skal nå visjonen om livskvalitet for alle innenfor planetens tålegrenser, må vi alle komme sammen for å skape endring og synergier. Vi ser frem til å møte dere på felles arenaer og vi vil gjøre vårt beste for å bidra til å skape disse. Slik kan vi bli bedre kjent, lære av hverandre, spre ideer og engasjement til hverandre og støtte hverandre. Vi minner om den internasjonale Doughnut Day den niende november, noter dere datoen!

Å møtes og samarbeide for å skape endring er det viktigste fremover, men vi håper også at dere har lyst til å melde dere inn hos oss. Det koster kr 250,- per år for enkeltmedlemmer og kr 1000,- for organisasjoner. Studenter og folk med dårlig råd: kr 50,-. VIPPS: #763554. (Vi bruker foreløpig kontoene til Smultringøkonomi Tønsberg frem til egne er opprettet).

Vi gleder oss til sammen å skape fremtidens bærekraftige økonomi og blomstrende samfunn!

Gode hilsener,

På vegne av styret,

Ellen Sjong

Styreleder
Nettverket Smultringøkonomi Norge