Nr. 2012/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Si nei takk til scampi

Publisert: 06/03/2012

Norge importerte i fjor 2 363 tonn scampi fra asiatiske land. Forhåpentlig blir det mindre fremover, ettersom stadig flere spisesteder slutter å servere scampi.

Scampiindustrien, der omtrent 60% av rekene som eksporteres stammer fra oppdrettsanlegg, fører med seg store sosiale og miljømessige problemer. For å få plass store bassenger til scampidyrking nær havet hugges mangroveskogene, som binder store mengder karbon. Dessverre er det også miljøproblemer med vill scampi, som fanges med trålere. Trålerne ødelegger korallrevene, og mye fisk som går i trålen blir bare kastet.

Det har dessuten vært avdekket dårlige arbeidsforhold for arbeiderne i scampi-industrien i Thailand og Bangladesh.

Det importeres imidlertid også mindre partier av scampi som er MSC-sertifisert. Velger man fiskeprodukter som er MSC-merket, bidrar man til å fremme bærekraftig forvaltning av fiskeressursene, sier Grønn Hverdag.