Nr. 2013/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Steinerskolen i Moss. Bygning.

Skolebygg med naturlig ventilasjon

Arne Øgaard

Publisert: 28/02/2013

Selv i nye norske skoler kan luften bli for varm og mangle tilstrekkelig oksygen. Støyende ventilasjonsanlegg fungerer ikke alltid tilfredsstillende. Steinerskolen i Moss vil løse utfordringen med naturlig ventilasjon.

Et godt innemiljø innebærer miljøriktige materialer, godt formede rom og riktig belysning. I en skole har luftkvaliteten spesielt stor betydning. Det nye videregåendebygget til Steinerskolen er det første i Norge som er godkjent med naturlig ventilasjon etter at den nye bygningsloven trådte i kraft i 2010.

Steinerskolen i Moss søkte hjelp hos Charlotta Berggren i det svenske konsulentselskapet DELTAte. Dette selskapet har erfaring med at naturlig ventilasjon gir både et bedre innemiljø og lavere energiforbruk og klarte med sin dokumentasjon å overbevise de norske myndighetene om at dette var vel verdt å prøve.

Moderne naturlig ventilasjon styres av et avansert datasystem. Varmen hentes fra vann som tas opp fra 150 meter dype hull. Ved hjelp av tre varmepumper fordeles varmen rundt i rommene ved vann i et radiatorsystem. Veggene, som er av massivtre, er gode varmelagre. Massivtreet bidrar også positivt i reguleringen av fuktigheten i og med at de både kan ta til seg og avgi fuktighet.

Datasystemet styrer luftstrømmen gjennom bygget ved hjelp av målere av temperatur og CO2 inne i undervisningsrommene og en værstasjon på toppen av bygget. Luft slippes inn gjennom motorstyrte vinduer i alle rom og slippes opp gjennom sentrale sjakter i bygget og ut gjennom motorstyrte lufteluker på toppen av bygget. Datasystemet styrer åpningsgraden av vinduer og luker og dermed luftstrømmen, uten bruk av mekaniske vifter. Utfordringen ligger i å regulere luftstrømmen med oppvarming, slik at det ikke skapes kald trekk om vinteren. Om sommeren kan kjølig luft trekkes inn og avkjøle massivtreelementene om natta, slik at temperaturen dempes noe midt på dagen. I tillegg kan oppvarmingssystemet reverseres, slik at det i en viss grad også kan kjøle innelufta.

I Norge er nå nye byggeforskrifter ute til høring, og mange i det allsidige ‘økobyggmiljøet’ engster seg for at disse forskriftene ensidig vil støtte passivhus og varmegjenvinning i ventilasjon. De er opptatt av at ikke bare én faktor og én type hus blir favorisert. Gjennom mange år har ulike ildsjeler arbeidet for å utvikle andre typer av miljøriktige bygg, som er basert på naturlig ventilasjon. Forhåpentligvis kan erfaringene med det nye videregående bygget til Steinerskolen i Moss bidra til at vi fortsatt får det nødvendig mangfoldet i økobyggfloraen. Det er mangfold som gir gjensidig inspirasjon og videre utvikling.