Nr. 2020/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kreativitet og kultur

De Utvalgte

Jannike Østervold / De Utvalgte

Publisert: 04/10/2020

Teatergruppen De Utvalgte gleder seg over endelig å få et permanent produksjonslokale på Nesodden.

De Utvalgte blir beskrevet som et av Norges ledende teaterkompanier og har siden starten jobbet tverrestetisk i samarbeid med andre kunstnere og fagfolk. De er kjent for å eksperimentere med ulike uttrykksformer og bruk av ny teknologi.

Etter mange års arbeid med å få på plass et permanent og egnet arbeids og- produksjonslokale på Nesodden er De Utvalgte endelig i gang med å bygge opp lokalet «Naustet». Planene er at det også skal kunne leies ut til andre aktører og kompanier i perioder.

Innsiden av stort og romslig naust

Naustet er et romslig og lyst lokale med god takhøyde.

Naustet ligger flott til ved vannkanten ved Bunnefjorden, en kort reise fra Oslo. Det har vært mange hensyn å ta i prosessen med å gjøre om det gamle naustet til et moderne produksjonslokale. Naustet ligger i et sårbart, verneverdig område, så det er lagt stor vekt på å velge miljøvennlige løsninger og gjøre minst mulig inngrep i naturen, samtidig som det er forsøkt å ta vare på den kulturhistoriske verdien.

De Utvalgte opplever at prosjektet har bred støtte i lokalsamfunnet og har fått tilskudd fra Kulturrom, Norsk kulturråd, Rom for Kunst og Akershus bygningsvernkontor. I tillegg til at Naustet skal brukes som øvelseslokaler vil det også være mulig å holde prøveforestillinger og vise fram mindre produksjoner. De Utvalgte håper også etter hvert å kunne etablere en «Artist in Residence-ordning» sammen med Black Box teater, for kunstnere i inn og utland, i en gammel strandsitterstue som ligger i tilknytning til Naustet.

Stort naust i vannkanten

De Utvalgtes «Naustet» ligger flott til ved vannkanten ved Bunnefjorden.

De Utvalgte bruker mye musikk og lyd i sine produksjoner, og de har en stor park av førsteklasses lyd-, musikk og audiovisuelt utstyr, som også de andre brukerne av huset kan få tilgang til, med tett oppfølging av teaterets tekniske ansvarlige. De Utvalgtes eget band 3 øre vil bruke lokalet til musikkøving og -produksjon.

De Utvalgte har store ambisjoner for Naustet og gleder seg til å få mulighet til å arbeide kontinuerlig i permanent produksjonslokale og på egne premisser.

Vi ønsker Naustet velkommen som et inkluderende kulturelt knutepunkt og et utviklende rom for tverrestetisk, sjangeroverskridende samarbeid, til glede og nytte for en bred kultursektor.

De Utvalgtes nettsider

To mennesker på scene under teaterforestilling

De Utvalgtes forestillinger legger stor vekt på flotte audiovisuelle opplevelser, og er en sann fornøyelse for sansene.