Nr. 2020/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kommentar

Opprop for systemendring

Arne Øgaard

Publisert: 04/10/2020

Systemdebattene må inn i partienes programmer før neste stortingsvalg.

25. juni ble det publisert et opprop for systemendring i Klassekampen, Stavanger Aftenblad og Adresseavisen. Senere er det også publisert i flere aviser og nettsteder. Oppropet er undertegnet av 75 akademikere og kulturarbeidere.

Bakgrunnen for oppropet er belyst i Stig Braathens artikkel i Pengevirke 4/2019, «Paradigmeskifte, er det mulig å endre vårt økonomiske system?». Kort sagt befinner vi oss i et selvdestruktivt økonomisk system, et system som er basert på økt forbruk av energi og råstoffer. Vi skader dermed naturgrunnlaget vårt ved forurensing, artsutryddelser og ødeleggelse av viktige naturområder.

Oppropet inviterer til en åpen debatt om hvordan vi kan komme videre og har en spesiell henstilling til de politiske partiene om å ta systemdebatten inn i sine programmer ved neste stortingsvalg.

Utgangspunktet for dette arbeidet var Erik Dammanns initiativ «Forum for systemdebatt», som vakte stor oppmerksomhet på 1990-tallet, men som så forsvant fra offentlighetens oppmerksomhet. Tone Smith og Stig Braathen samlet en rekke interesserte hjemme hos Erik Dammann høsten 2019, hvor også Øystein Dahle var til stede, slik at de begge kunne fortelle fra sine erfaringer med Forum for systemdebatt.

Etter gode samtaler endte kvelden med at det ble nedsatt en aksjonsgruppe for å lage et opprop om nødvendigheten av systemendringer. Ved siden av Stig, Tone og undertegnede, ble Ole-Jacob Christensen og Hege Skarrud, som da var leder i Spire, med i arbeidet. Så fulgte en lang prosess med forslag, forkastelser og nye forslag og til sist mye finpuss før oppropet var ferdig. Neste skritt var å få tak i mennesker som både hadde en viss autoritet, som mange kjente til, og som var villige til å underskrive. I innspurten ledet Tone Smith arbeidet med å få samlet underskriftene og med å kontakte aviser. Resultatet overgikk mine forventninger. Mange skrev at dette var noe de lenge hadde ventet på, og at de gjerne ville underskrive. I det dette skrives, forberedes det derfor en digital underskriftkampanje hvor alle kan delta.

Det har også kommet reaksjoner om at oppropet er vagt og at det ikke pekes på kokrete muligheter, men det er gjort med hensikt. Både vi som utformet oppropet og de som har skrevet under, kan ha ulike ideer om framtidssamfunnet, men nå er det ikke ulikhetene som er vesentlige, men at vi er enige om den aktuelle situasjonen og at noe må gjøres.

Dessverre virker det ikke som om de politikerne som har tatt til motmæle, har forstått alvoret. På Dagsnytt 18 prøvde miljøvernminister Sveinung Rotevatn å latterliggjøre ideen. I Aftenposten var også Kristin Clemets kommentar noe ironisk. Hun påsto at det bare finnes to økonomiske systemer, kommunistisk planøkonomi og markedsøkonomi. Nå har Kina vist at det kan lages en levedyktig blanding, men det må også være mulig å tenke ut noe helt annet. Koronasituasjonen har vist oss at markedsøkonomien har vært lite egnet til å fordele varer og tjenester når mange ikke lenger kan tilby sine varer eller sin arbeidskraft på et marked. Et utgangspunkt for å tenke i helt nye baner kan en finne i Ove Jakobsens Økologisk Økonomi og i min bok En tredje vei- ikke til høyre, ikke til venstre, men frem mot en mer rettferdig og bærekraftig verden.

Framover vil noen fra aksjonsgruppen være med å arrangere debattmøter om systemendring og skrive artikler, og ønsket er at flest mulig engasjerer seg i saken.

Facebookgruppe: Paradigmeskifte – verden trenger systemendring nå