Nr. 2021/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Vil du være med å diskutere framtidas økonomiske muligheter?

Ebba Boye

Publisert: 17/06/2021

Hva er penger? Hva er bankenes rolle i økonomien?, spør Ebba Boye.

Ebba Boye

Stemmer det, som Milton Friedman en gang skrev, at bedriftens eneste rolle i samfunnet er å maksimere overskuddet? Og kan, og bør, økonomier vokse evig?

Rethinking Economics Norge ble startet høsten 2016 av en gruppe økonomer og økonomistudenter som ønsket bedre diskusjoner om slike spørsmål. Dagens økonomiutdanning er basert på nyklassisk økonomisk teori og gir etter vår mening utdaterte svar på flere av vår tids viktigste spørsmål; årsaken til finanskriser, forholdet mellom økonomi og natur, individenes preferanser, og bedriftens rolle i samfunnet.

Vi er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse. Om du ønsker å delta i disse diskusjonene, er du hjertelig velkommen til å melde deg inn. Vi arbeider for pluralisme i den økonomiske tenkningen og demokratisering av den offentlige debatten om økonomiske spørsmål. Vi mener en reform av økonomiutdanningen, som setter kritisk tenkning og virkelighetsnære problemstillinger i sentrum, er avgjørende for å utdanne økonomer for det 21. århundre.

Vi er en medlemsorganisasjon for økonomer, studenter og andre med økonomifaglig interesse. Om du ønsker å delta i disse diskusjonene, er du hjertelig velkommen til å melde deg inn.

Rethinking Economics Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon. Som et nettverk bestående av fagfolk, studenter og andre med interesse for økonomifaget, jobber vi for å fremme kunnskap om forskjellige økonomiske perspektiver og teorier til allmennheten. Vi samarbeider med organisasjoner og aktører fra politikk og næringsliv om å fremme diskusjon og ideer om sentrale økonomiske utfordringer i vår tid. Vi er også en del av det internasjonale nettverket Rethinking Economics.

Tilbud til næringslivsmedlemmer

Siden oppstarten har vi blant annet utviklet et lynkurs i økonomi og laget egne temasider, som på en tilgjengelig måte går gjennom de ulike økonomiske teoriene som i dag ikke finnes på pensum. Fremover skal vi utvikle Rethinking-Akademiet og egne pensumbøker. Vi utvider også samarbeidet med bedrifter, fordi vi stadig møter næringslivsaktører som etterlyser økonomistudenter som har trening i å tenke utenfor boksen, tenke kritisk, og ikke minst formidle økonomi på en forståelig måte. Næringslivsmedlemmer får et spesialtilpasset nyhetsbrev med artikler, videoer og boktips, og egne næringslivssamlinger med foredrag og samtaler om hvordan vi skaper en økonomi for det 21. århundre. Vi har også laget en rekke arrangementer i samarbeid med næringslivsaktører, der vi bidrar med blant annet gode foredragsholdere og evne til å sette sentrale spørsmål på dagsorden. Vi har blant annet laget konferansen Rethinking Accounting sammen med Regnskap Norge, i tillegg til Rethinking Finance og Rethinking Sustainability.

Cultura Bank er allerede med i næringslivsnettverket vårt – og nå søker vi flere partnere. Er din bedrift interessert? Eller ønsker du et personlig medlemskap? Les mer om Rethinking Economics her, eller kontakt Marie Storli her.