Nr. 2021/2
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Kvinne med snøkledde fjell i bakgrunnen.
– Jeg henter aller mest energi når jeg er ute i naturen og sammen med andre, forteller nyansatt banksjef, Kristine Falkgård.
Skape forandring

Møt Cultura Banks nye banksjef

Intervju ved Jannike Østervold / Privat

Publisert: 17/06/2021

Kristine Falkgård bankerfaring blandet med sterkt samfunnsengasjement gjør henne godt rustet til å lede Cultura Bank.

Nyansatt banksjef i Cultura Bank, Kristine Falkgård smiler når jeg spør hvordan det har seg at hun med fortid som administrerende direktør i Kommunalbanken havnet i Cultura Bank, og sier at det er mye i livet som skjer gjennom lykkelige sammentreff av tilfeldigheter.

«I min karriere har jeg vært så heldig å være tilknyttet virksomheter som har et tydelig samfunnsoppdrag. De siste årene har jeg særlig vært opptatt av hvordan finansinstitusjoner kan spille en rolle for å nå klima- og bærekraftsmål. Finansiell sektor som formidler av kapital er avgjørende for at det er de riktige prosjektene og virksomhetene som prioriteres. Det vi investerer i dag skal danne grunnlaget for og leve langt inn i et bærekraftig lavutslippssamfunn. Etter at jeg sluttet som leder av Kommunalbanken, har jeg vært engasjert i TERRAVERA Foundation, en teknologistiftelse som lager en åpen plattform for måling av bærekraft ved bruk av teknologi, modellering og store datamengder og med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål. TERRAVERA samarbeider med akademia, studenter og næringslivet, og det er flott å se hvordan det nå mobiliseres tverrfaglig og med høyt engasjement for å få dette til.

At jeg kan bruke min bankerfaring og mitt engasjement for samfunn og bærekraft i en bank som Cultura – det var et heldig sammenfall.

I Cultura Bank er bærekraft selve grunnpilaren, og banken har vært en pioner innen feltet siden oppstarten for snart 25 år siden. Det var jeg ikke kjent med må jeg innrømme, men jo mer jeg leste om banken, desto mer nysgjerrig ble jeg. Her var det en bank som hadde operasjonalisert mye av det jeg tenker finansnæringen må fokusere på i årene som kommer. Ikke minst ble jeg grepet av det tydelige verdisynet hvor det å respektere planetens grenser og skape livskvalitet for menneskene som bor der er det helt sentrale. Banken gir penger et ansikt ved at den så åpent forteller hva pengene lånes ut til, slik at kunder og investorer får mulighet til å foreta selvstendige vurderinger. Det er viktig i dag, med så mange aktører som tilsynelatende er opptatt av bærekraft, men som ikke er like transparente.

Kvinne i båt på havet med fyrtårn i bakgrunnen

Kristine forteller om fine naturopplevelser i Norge i løpet av det siste året, både på sjøen og i fjellet.

At jeg kan bruke min bankerfaring og mitt engasjement for samfunn og bærekraft i en bank som Cultura – det var et heldig sammenfall. Cultura har oppnådd mye allerede, og jeg gleder meg til å utvikle banken videre sammen med alle de dyktige medarbeiderne og ikke minst bankens kunder. Jeg tenker at vi er privilegerte som bank, som kan samarbeide for at våre kunder skal lykkes med sine viktige og samfunnsnyttige prosjekter.

Globale trender

Både mennesker, miljø og økonomi må virke sammen for å skape gode lokalsamfunn og nå nasjonale målsettinger. Det er gledelig å konstatere at vi som forbrukere i økende grad etterspør bærekraftige produkter. Mange er opptatt av egen livsstil, og sirkulærøkonomien vokser frem i mange forskjellige formater. Det er langt enklere i dag å leve bærekraftig ved å ta bevisste valg. Pandemien har kanskje forsterket disse trendene.

Samtidig er det vondt å se at byrdene er så ulikt fordelt. Det kan være en lang vei ut av krisen for mange, særlig i land som ikke har et oljefond å smøre hjulene med. Gjennom Culturas medlemskap i den globale alliansen for verdibaserte banker (Global Alliance for Banking on Values) , der vi er eneste norske medlem, får vi innsyn i hvordan situasjonen oppleves andre steder i verden. Det er flott å se hvordan disse bankene engasjerer seg i sosial ulikhet og utgjør en forskjell gjennom sin bankvirksomhet. Alt dette er helt i Culturas ånd. Det skjer mye lokalt som følge av de globale trendene. Sosialt entreprenørskap ønsker vi også å være med på å utvikle fremover.

Bærekraft må komme innenfra

En annen ting jeg gleder meg veldig til er å bli kjent med bankens kunder. Jeg håper å få tid til å reise rundt og høre om og forstå bedre deres behov. Som ny banksjef synes jeg det er nyttig å kunne se og høre med egne ører og øyne, selv om jeg har et utmerket team i Cultura med lange og gode relasjoner til kundene våre, og som kjenner markedet godt. Vi er en del av et fellesskap med våre kunder og har en genuin interesse for at de skal lykkes med det de driver med, for da oppnår vi nettopp det Cultura ble etablert for, å kanalisere kundenes penger til samfunnsnyttige og miljøvennlige prosjekter, som gir verdige sosiale forhold og gode liv, for dagens og fremtidens generasjoner.

Kvinne med sommerlig fjell-landskap i bakgrunnen.

– Jeg har normalt en del jern i ilden og trives med et aktivt liv, forteller Kristine.

Jeg er utdannet økonom med tilleggsutdannelse innenfor samfunnsøkonomi og finans. Jeg har vært veldig heldig som har fått lov til både å jobbe med problemstillinger og med mennesker som har ønsket å utgjøre en forskjell, enten det har vært innen finansmarkedenes virkemåte i Norges Bank eller med finansiering av kommunale velferdsinvesteringer i Kommunalbanken. Jeg har sett at finansiell sektor kan ta en særlig rolle som pådriver for bærekraft langs flere dimensjoner, ikke kun klima, og jeg har fått være med på å utvikle nye løsninger. Omlegging av bankenes likviditetsstyringssystem var viktig for mer effektiv omfordeling av bankenes likviditet. I Kommunalbanken etablerte vi blant annet et eget verktøy for analyse av kommunal klimarisiko. Cultura Bank har sammen med familien av verdibaserte banker vært en pioner innen sitt felt. Det er et godt tegn i tiden at vi blir utfordret, det inspirerer oss til å strekke oss enda lenger.

Natur og kultur

Jeg har normalt en del jern i ilden og trives med et aktivt liv. Jeg har en stor familie, 4 barn i alder fra 14 til 24, en hund og en katt, og jeg henter inspirasjon i hverdagen aller mest gjennom å være ute i naturen og sammen med andre. Det er en flott kombinasjon – sånn sett har koronatiden vært bra for å gjøre nettopp det. Jeg har fått med meg veldig mange fine turer i Norge i løpet av det siste året. Både sjø, fjord og fjell, i båt og kajakk og på ski. Men jeg er også glad i kunst og kultur, veldig glad i å gå på utstillinger og i teater, så det er det store savnet nå, at kulturlivet har vært så lite tilgjengelig. Det er bra å være ute i naturen, men det er fantastisk å oppleve alt det rike kulturlivet har å tilføre – man er et helt menneske, og nå er det en stor bit som mangler.»