Nr. 2018/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Skaperglede og arbeidsfellesskap

TRINE DREYER, DESIGN- OG UTVIKLINGSSJEF I AURORA VERKSTED SA / AURORA

Publisert: 21/03/2018

På Aurora Verksted SA i Bærum er vi ca. 90 mennesker som arbeider med kreativ virksomhet. Vi er kunstnere med og uten funksjonsnedsettelser.

For oss er skaperglede selve hverdagen, enten vi skaper rom for individet til å ta del eller fellesskap som fungerer eller vi tover et pledd til din sofa.

Vi oppsummerer vår virksomhet slik:

100 % AURORA DESIGN BESTÅR AV:

  • 54 % omsorg,
  • 19 % galskap,
  • 13 % inspirasjon,
  • 8 % latter,
  • 5 % adrenalin
  • 1 % orden

Vi arbeider med kollektiv kunst og design, produserer egne uttrykk i serier, håndverksproduksjon innen tekstil, tekstilmaling og porselen. Vi skaper også unike produkter innen maleri, trykk og keramikk/porselen. Vi har utviklet en arbeidsdeling som gir enhver mulighet til å benytte sine kreative evner og ferdigheter, og vi har som motto: Ingen kan alt, alle kan noe, sammen kan vi det meste.

Vi har ulike roller i bedriften, men lik verdi. Dette kommer til uttrykk i hvordan vi fordeler arbeid og hvordan den skapende prosessen går. Vi er en arbeidsplass, også for de av oss som lever av trygdeytelser, vi driver ikke med terapi, men det vi driver med kan absolutt ha en terapeutisk virkning for den enkelte. Vi driver heller ikke med hobby eller utdanning, så vårt kreative virke skjer i rammer av arbeid. For oss er det en viktig del av arbeidet med å fremme verdighet og deltakelse i samfunnet at det vi skaper selges og oppleves til glede og nytte for andre. Vi selger våre produkter i egen butikk Respect by Aurora på Majorstuen i Oslo, til bedriftskunder, gjennom noen forhandlere f.eks. Norway Design i Oslo og Ny Norsk design på Røros, og arrangerer – eller deltar på – utstillinger og markeder. Fra tid til annen tar vi på oss utsmykningsoppdrag og andre prosjekter.

KOLLEKTIV KUNST

Vi har skapt en ordinær kunst- og designbedrift rundt omsorgsarbeidet, slik at alle, uavhengig av grad av evne til deltakelse og behov for omsorg, får bidra i skapende arbeid. Det medfører mye kreativitet i utarbeidelse av verktøy, hjelpemidler og prosesser og er i seg selv en sann skaperglede: Det å finne det som gir nye muligheter for den enkelte til å utforske, lære og skape.

Kollektiv kunst kaller vi metoden vi har utviklet, som sikrer alles mulighet til bidrag samtidig som vi får resultater som ingen hadde kunnet skape alene. Det å skape anser vi som et grunnleggende behov hos oss alle. Vi på Aurora skaper kunst, design og produkter. Gleden over å være i prosessen, over resultatene og ikke minst, responsen fra andre, er stor.

Sigrid er en av våre nyeste arbeidstakere, hun dekorerer porselen med en helt egen strek. Porselenskoppen og de øvrige produktene hun riper er et godt eksempel på den kollektive prosessen. Før koppen støpes og pusses er den designet, og gipsformer er laget Så dekorerer Sigrid den, og koppen preges med hennes helt unike uttrykk, før den farges og glaseres og brennes. En siste kvalitetssjekk og puss skal til før den ender opp i butikken. Totalt er det 5 til 15 personer som har arbeidet med hver enkelt Sigrid-kopp før den er til salgs. Navnet har den fått fordi hennes uttrykk preger den så sterkt. For Sigrid er det viktig med trygge og gode rammer rundt arbeidet og også å få velge og aktivt være medbestemmende i arbeidsdagen, det gir stor skaperglede.

Carina har arbeidet på Aurora siden tidlig nittitall og sier klart fra at for henne er skaperglede nært knyttet til det å lage noe vakkert som andre ønsker å kjøpe. Vi har tilrettelagt strikkeproduksjonen slik at hun kan strikke ved hjelp av bryter, og vi har designet produkter som egner seg for denne type strikk. Vi jobber i nydelig alpakkagarn, og skapergleden er stor, og opplevelsen av mestring, mening og deltakelse i arbeidslivet betyr uendelig mye.

Knut har også arbeidet ved Aurora siden tidlig nittitall og er særlig interessert i og opptatt av kunst. Hans arbeidsfelt har i alle år vært tegning og preging av fat, fliser og bilder i steingods og porselen. Ofte arbeider han i team med en keramiker. Han er glad for å ha funnet et fristed, og det at vi er mange som jobber sammen gir ekstra glede.

Å SKAPE SAMMEN

At skapergleden blir ekstra stor fordi vi også samarbeider og bygger fellesskap var en av de hyppigste tilbakemeldingene jeg fikk på spørsmålet: «Hva vi kan si om skaperglede hos oss på Aurora?» Spørsmålet stilte jeg i dag i vårt inspirasjonskvarter, og øvrige assosiasjoner var: Glede over å lære noe nytt, selv om, eller til og med nettopp fordi, en måtte plages litt og møte motstand. Glede over prosessen, undring, samtale rundt arbeidet. Glede over å bli ferdig med noe, se resultat, få tilbakemeldinger. Glede over at andre setter pris på det vi har gjort og kjøper våre produkter.

Hver dag har vi ‘inspirasjonskvarter’, der vi samles og jobber med periodens tema. I år er temaet Dikt og forbannet løgn – og handler om ordene, skrift, fortellinger, litteratur, vitser, bokstaver, sangtekster, ordspråk og mye mer. Vi har akkurat startet, og det vil vare til sommeren. Tidligere temaer har vært: Havet, Vikingtid, Kelterne, Elementene, Transportmidler, 50-tallet, Regnskogen og Art Nouveau, for å nevne noen.

Vi utforsker temaene, leser, ser på film, smaker om vi kan, beveger oss, synger, hører på musikk, bruker alle sanser og alle formidlingsmåter vi finner. Så øver vi oss på å uttrykke i skrift og tegning, maleri og tredimensjonale arbeider, vi har laget skuespill og eksperimenter av mange slag. Vi trenger påfyll for å få inspirasjon til nye uttrykk, men vi øver også kommunikasjon, begrepsforståelse og fantasi. Ikke minst skaper vi organisasjonen vår, fellesskapet og arbeidsgleden.