Nr. 2017/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mann viser frem moteklær i fabrikkhall
Modell Marius Bless viser fram jakke og hatt laget av norsk ull på låven i Tingvoll Økopark.

Bærekraftig mote

Anita Land, Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK

Publisert: 23/12/2017

Moteskaperne Anne Cecilie Rinde og Marianne Mørck er hektet på bærekraftig produksjon av klær.

Begge viste fram klærne sine i Økouka i Møre og Romsdal i slutten av september 2017. Før visningen på ‘motemoloen’ på en gammel høylåve fortalte begge om bakgrunnen for klærne de produserer.

I tillegg til merkene Mørck og Vera & William hadde Årolija Jørgensrud og Viktor Gautvik fra Krivi Vev A/S et foredrag om bruk av norsk ull i stoff til klær. Det hele foregikk i nyåpnede Tingvoll Økopark på Nordmøre.

Fiskeskinn og naturlig garving

Marianne Mørck representerte klesmerket Mørck. Det driver hun sammen med datteren Monika Mørck Hauge, som er utdannet klesdesigner. Selv har Marianne Mørck bakgrunn som skredder av ortopediske korsetter, og hun har god materialkunnskap.

Mørck baserer produksjonen på bærekraft, miljøhensyn og etiske prinsipper, som gir rammer for produksjon og materialbruk. Derfor bruker de skinn fra reinsdyr, geit og laks i klærne. De prøver å bruke skinngarverier som ligger nært og driver på en naturvennlig måte. Mye av skinnet blir garvet på Island. Ellers samarbeider Mørck med Krivi Vev på Nordmøre, der de blant annet vever tekstiler med 50 % lin og 50 % silke.

Naturlige fibere er viktige for både Mørck og Vera & William. Her er Krivi Vev en viktig alliert.

Fornybare fibre

Anne Cecilie Rinde, som står bak merket Vera & William, er opptatt av at klærne skal være produsert av naturlig fiber, det vil si fibere fra dyr og planter. Dette i motsetning til syntetiske fibere, som er fremstilt gjennom industriell polymerisasjon på samme måte som plast.

Naturfiber kan produseres med enkel og miljøvennlig teknologi. Produksjonen kan være svært bærekraftig og gi inntekter til mange folk, spesielt i utviklingsland. Dette er bakgrunn for at FN utropte 2009 til internasjonalt naturfiberår.

Eksempel på naturlige fibere er ull fra sau og hår fra dyr, som kamel og geit, storfe og kanin. I tillegg hører fibere fra silkespinnende insekters kokonger med. Vera & William bruker også fibere fra langstrakte planteceller, altså fra stammer og stengler, fra blad og frukt eller fra bomull, kapok og myrull.

Vikingull

Norsk ull er en råvare som burde tas bedre vare på. Gjennom flere prosjekter og samarbeid med norske designere jobber Krivi Vev for å gjøre noe med dette. Blant annet har Krivi Vev et prosjekt for å utvikle og designe en kolleksjon av tekstiler basert på ull fra norske saueraser. Leder for dette prosjektet er Årolija Jørgensrud. Hun forteller at den pigmenterte ullen fra de gamle sauerasene blir lite verdsatt og dårlig utnyttet i dag.

«Med prosjektet Krivi Ull ønsker vi å bidra til økt verdiskaping i hele verdikjeden ved å lage lokalt forankrede tekstiler med kortreist og miljømerket norsk ull. Hovedmålet vårt er å lage vakre og varige tekstiler til bekledning, interiør og småtekstiler», forteller Jørgensrud.

På visningen i Tingvoll Økopark hadde Krivi Ull med en jakke og hatt, designet i norsk ull av norske designerstudenter.