Nr. 2014/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Fargerike vaser

Heath Ceramics i San Fracisco

Publisert: 18/02/2014

New Resource Bank har gitt lån til Heath Ceramics i San Fransisco som produserer keramisk kunsthåndverk. New Resource bank er medlem av Global Alliance for Banking on Values, der også Cultura Bank er medlem.

Produksjonsbedrifter som bygges opp i et lokalsamfunn og har særegne varer som er produsert like nede på hjørnet, fremmer lokal innovasjon, miljøansvar, livskvalitet og stolthet. De vil også kunne bidra med nye arbeidsplasser. Dette er grunnleggende ideer for Heath Ceramics, som produserer keramisk kunsthåndverk, en tradisjon som har vært i dette området siden 1948.

Robin Petravic og Catherine Bailey kjøpte først et produksjonslokale i Sausalito-området i 2003. Senere ønsket de å åpne en avdeling i San Francisco med plass til design, produksjon og utstillinger under samme tak. De fikk hjelp til å finne et egnet lokale i hjertet av Missiondistriktet av SFMade, en nonprofitorganisasjon for fremme av lokal produksjon i San Francisco-området.

Petravic oppsøkte både lokale og større banker, men ingen ville gi ham et tilstrekkelig lån. Selv om virksomheten allerede hadde et stabilt og godt overskudd, fikk han bare tilbud om å låne så mye penger som han på det daværende tidspunktet var i stand til å tilbakebetale. Petravic opplevde dette som totalt absurd og meningsløst.

SFMade var kunder i New Resource Bank, og etter frustrerende møter med fem andre banker kom også Petravic dit. For første gang møtte han en bank som var interessert i å hjelpe ham med å få bedriften til å vokse. Banken besøkte fabrikken i Sausalito, så hvordan produksjonen forgikk og snakket med de ansatte. Det ble satt opp en låneavtale som var gunstig for begge parter, kassakreditt på 250 000 USD og et tidsbegrenset lån på 2 millioner USD til finansieringen i San Francisco. Denne avdelingen åpnet i 2012. På 2 787 kvadratmeter arbeider nå 28 ansatte, de har lager, utstillingsrom, galleri, kafé og et rom hvor besøkende kan følge produksjonen. Et teglverk er under planlegging.

Dette er et eksempel på hva slags bedrifter New Resource Bank ønsker å støtte. De ønsker å være en bank med nære relasjoner til kundene. De prioriter å bruke tid til å forstå en bedrifts behov og dens marked. At prosjektene er økonomisk bærekraftige er en forutsetning, men bankens grundige forarbeid gjør det også mulig å vurdere immaterielle verdier, som innvirkningen på lokalsamfunnet og integriteten hos de involverte menneskene. „Vi måler risiko på en annen måte», uttalte visepresident og ansvarlig for pleie av kunderelasjoner, Gary Groff.

New Resource Bank

Banken ble åpnet i september 2006. Grunnleggerne var teknologigründere, pionerer innen grønt næringsliv og bankansatte som var sosialt engasjert og opptatt av bærekraft. Alle ønsket en mer medmenneskelig bankpraksis De startet med en grunnkapital på 24,75 millioner USD, og denne ble i 2008 utvidet med 14,75 millioner i en periode hvor mange amerikanske banker hadde store problemer. På aktivasiden hadde banken 31. mars 2010 179 millioner USD.

www.newresourcebank.com