Nr. 2016/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Vann

Ikke bare vann i springen

Jannike Østervold

Publisert: 13/12/2016

Folk flest synes norsk drikkevann er bra, men Hans Stensland stoler ikke på urenset vann fra springen, som kan inneholde små mengder av tusenvis av kjemikalier. Bakterier, virus og parasitter blir opp­daget og gjort noe med, men ingen vet hvor mye annet som er i vannet. Det eneste trygge er å fjerne alt som ikke er vann, mener han.

Vann løser og transporterer giftige stoffer, og mange av dem kan finne veien til drikkevannet vårt. Avgasser fra all forbrenning fra industri og transport blir blandet med vann som fordamper fra havet. Dette gjør nedbøren sur og forurenset og gjør vannet i stand til å løse opp stoffer som nøytralt vann ikke kan løse. På vannverkene tilsettes klor og kjemikalier og rørledningsnettet er ofte i elendig forfatning. Hans Stensland har drevet med vann siden midten av 80-tallet. Han mener at mange er for lite oppmerksomme på betydningen av vannkvalitet, og han forteller at den eneste sikre fremgangsmåten for å fjerne alle kjemiske stoffer fra vannet er å bruke omvendt osmose.

Han driver enkeltpersonforetaket Aveco, som selger vannrensere til bedrifter og husholdninger. Da han startet for over 30 år siden, måtte han til USA for å lære om vann og omvendt osmose. Teknologien ble opprinnelig utviklet til bruk under romfart, for at astronautene skulle kunne resirkulere vannet de hadde med seg. Systemet brukes over hele verden, bl.a. for å rense sjøvann til drikkevann.

Destillasjon av vann er ikke godt nok, sier Hans Stensland, for mange av de kjemiske stoffene har samme eller lavere fordampningstemperatur som vannet og blir kondensert sammen med vannet. Men med omvendt osmose blir bare vannmolekylet silt ut – det er det minste molekylet.

Oppløste salter og metaller/mineraler har litt større molekyler enn vann, men disse molekylene er på sin side mindre enn andre stoffer som kan opptre i vann. Vann uten salter og metaller leder ikke strøm, så ved å måle ledningsevnen i det rensede vannet kan man kontrollere at disse er fjernet. Da er naturligvis alle større molekyler også fjernet.

Stensland har utviklet en ny vannrenser for husholdninger, som får plass i skapet under vasken på et vanlig kjøkken. Et kjøkkenanlegg kommer på ca. 5–6 tusen kroner. Du må ha en lagertank på ca. 8 liter renset vann. Den er 20 cm i diameter, og du får en egen tappekran for renset vann. Det er et enkelt årlig vedlikehold, der du bytter filter – det er alt som skal til.

Har man allerede en renser med omvendt osmose, kan man dessuten kjøpe et påbyggingssett som består av remineraliseringsfilter, et filter som lader ionene negativt og en tappekran med to løp, som gjør at man kan velge mellom helt rent vann og vann med negative ioner.

aveco.no