Nr. 2014/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hånd med bilnøkkel i ring

Dele bil

Kristoffer Westad – medlem av Bilkollektivet i Oslo

Publisert: 15/02/2014

Et bilkollektiv gir mange muligheter og fordeler. Både samboeren min og jeg er glade i sykkel og kollektivtrafikk, men samtidig synes vi at det er praktisk å ha muligheten til å benytte bil når vi har behov for det. Særlig gjelder dette dersom vi skal på turer til fjellet eller hytta. Men også for kortere ærend er det ofte mer praktisk med bil, for eksempel dersom vi skal frakte noe.

Å være medlem av bilkollektiv er rimeligere enn å eie bilen selv, dersom du ikke kjører veldig mye. Forsikringer, service og avskrivninger er store kostnader ved bilhold, og disse bekymringene slipper man med et bilkollektiv. Når du eier en bil så er du ansvarlig for den hele tiden, men i et bilkollektiv så har jeg kun ansvaret når det er jeg som kjører. Dessuten så er bilkollektiv mer praktisk enn å leie synes jeg. For det første så har bilkollektivet i Oslo oppstillingsplasser spredt over hele byen, så man slipper å måtte reise for å plukke opp bilen. Dessuten er prisen for å være med i et bilkollektiv lavere enn å benytte seg av leiebil.

For oss er det veldig fleksibelt å være med i bilkollektivet. Vi bruker bil de gangene vi behøver det, men vi gjør oss heller ikke avhengig av den. Det kan fort skje dersom man har sin egen bil parkert utenfor oppgangen. Jeg tror det offentlige vil gjøre en god investering ved å tilrettelegge for at flere parkeringsplasser blir omgjort til bildelingsparkeringsplasser. Med flere oppstillingsplasser vil bilkollektiv bli et aktuelt alternativ for stadig flere, og det kan igjen bidra til å redusere antallet biler i gatene våre. Og det vil jo være hyggelig og godt for både helse og bomiljø!

Bilkollektivene i Norge

Som medlem i et bilkollektiv har du tilgang på biler i forskjellige størrelser – når du trenger det. Du kan reservere bil på nettet og betaler for bruken. Bildeling er bra både for brukerne, som sparer utgifter og bekymringer, og bra for miljøet og samfunnet, ved at det blir mindre forurensning og ressursene utnyttes bedre.

Andelslaget Bilkollektivet BA har avdelinger i Oslo, Stavanger, Kristiansand og Tromsø og har mer enn 2 700 husstander og bedrifter som medlem. Bilkollektivet i Oslo er Skandinavias største bilpool.

www.bilkollektivet.no

Bildeleringen SA i Bergen har femten års erfaring med bildeling, og organiserer bilholdet for rundt 670 husstander og bedrifter i Bergen.

www.dele.no