Nr. 2017/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Hus med solceller på taket
Alle husene i økolandsbyen har solceller på taket.
Nytt fra Cultura

Nordisk bankmøte i Hurdal økolandsby

Jannike Østervold / Thomas Emil Lie Karlsen og Stian Torstenson

Publisert: 29/09/2017

25.–26. august var det tid for det årlige nordiske bankmøtet, der medarbeidere fra de tre bankene Cultura Bank i Norge, Ekobanken i Sverige og Merkur Andels­kasse i Danmark møtes for å utveksle erfaringer og ideer.

Simen Torp inviterte interesserte bankfolk inn i huset sitt.

På agendaen sto blant annet hvordan de verdibaserte bankene kommuniserer med kundene sine i en verden som blir mer og mer digital og hvordan vi arbeider med medarbeiderutvikling i bankene våre. Årets møte var organisert av Cultura Bank og fant sted i økolandsbyen i Hurdal. Vi fikk låne møterom i det gamle skolebygget, som nå brukes til næringsvirksomhet, og kafeen i første etasje sørget for god, økologisk mat. Vi benyttet anledningen til å få en omvisning i økolandsbyen, og Simen Torp fortalte villig om både historien til økolandsbyen og planene videre. Nå som første byggetrinn er fullført og beboerne har hatt en vekstsesong var det tydelig å se at mange av boligeierne hadde lagt mye arbeid i beplantningen rundt husene, og i drivhusene i tilknytning til flere av boligene lyste tomatene rødt gjennom veggene.

En av beboerne hadde sin egen lille hønseflokk i hagen.

På en av hageflekkene spankulerte en liten hønseflokk fredelig omring og koste seg. På et annet område beitet alpakkaer. I tillegg til at mange dyrker litt spiselige vekster utenfor husveggen er det også et større område avsatt til andelslandbruk, der de beboerne som ønsker kan delta. Ukentlig slås det opp lister over hva hver andelshaver kan høste. En god nyhet for den som vurderer å flytte til økolandsbyen er at det fra oktober skulle bli en stor forbedring i den offentlige kommunikasjonen, så man ikke skal være nødt til å kjøre bil for å kunne bo i økolandsbyen.

Den gamle skolebygningen har fått nytt liv som næringslokaler, med hyggelig kafe i første etasje.