Nr. 2013/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Åpningsseremoni for Sunrise Banks

En livline blir kuttet

David Reiling, administrerende direktør i Sunrise Banks.

Publisert: 28/02/2013

Sunrise Banks er Minnesotas sosialt ansvarlige bank. Administrerende direktør David Reiling forteller hvordan banken gjorde en stor innsats for å hjelpe et somalisk lokalsamfunn.

Sunrise Banks åpnet en mikrokredittavdeling i et somalisk kjøpesenter i det somaliske området i Minneapolis.

Minneapolis, Minnesota har den største somaliske befolkningen utenfor Mogadishu. I august 2009 tok lederne for det somaliske samfunnet i desperasjon kontakt med banken for å finne ut hvordan de kunne sende penger hjem til familiene, som levde under ytterst vanskelige forhold i et land hvor det ikke var noe fungerende regjering og ikke noe offisielt banksystem. Vi bygget opp et tillitsforhold til det somaliske lokalsamfunnet og utviklet en prosedyre for pengeoverføringer som var lovlig, transparent og rimelig. Siden formålet med vår bankvirksomhet er å kunne betjene mennesker som ikke har tilgang på nødvendige banktjenester, gikk vi inn for å bygge opp en god relasjon til våre somaliske naboer – vi åpnet til og med en mikrokredittavdeling i et somalisk kjøpesenter i hjertet av det somaliske området i Minneapolis.

Terrorfrykt stoppet pengeoverføringer

David Reiling

David Reiling

Uheldigvis endte denne prosessen opp med at jeg besluttet å stenge de somaliske overføringskontoene og avslutte programmet i desember 2011. Min beslutning ble gjort på bakgrunn av at to somaliske kvinner ble arrestert og dømt i Rochester, Minnesota, for å kanalisere penger tilbake til Al-Shabab, en terroristorganisasjon, med forbindelse til al-Qaida. Heldigvis var vår bank ikke på noen måte involvert i Rochester-saken.

Vi har medlemmer av det somaliske innvandrersamfunnet både blant våre kunder og våre ansatte – så den potensielle virkningen på deres familier i Somalia hvilte tungt på meg.

Istedenfor straks å avslutte pengeoverføringene og la det somaliske samfunnet sitte igjen og lure på hva som hadde skjedd, utvidet vi vårt samfunnsengasjement og søkte etter nye løsninger. I løpet av det neste halve året diskuterte vi med jurister, diplomater og myndigheter. I en diskusjon med USA’s ambassadør i Etiopia måtte jeg motstrebende innrømme at jeg var gått tom for ideer til løsninger på hvordan vi skulle kunne kontrollere ikke bare hvem som mottok midlene, men også hvem som til syvende og sist brukte pengene – og til hva. Ambassadøren var forståelsesfull og takket meg for innsatsen. Han gikk så langt som til å si at til og med president Obama var klar over situasjonen. Det var tilfredsstillende å høre at vårt arbeid for å finne en løsning ble lagt merke til på høyeste hold. Hvis det er én positiv utvikling, så er det dette: President Obama bevilget mer enn 104 millioner dollar i humanitær bistand til Somalia julen 2011/2012.

Kontanter fraktes av privatpersoner

Vi hadde håpet at vi til slutt skulle finne en løsning så vår bank kunne gjenoppta pengeoverføringene og den livlinen de utgjør til et hungersnødsrammet land, uten banksystem eller permanent regjering, samtidig som vi kunne sikre oss at pengene som ble sendt dit ikke falt i gale hender. I dag finnes fremdeles bare ineffektive og ikke-transparente metoder for somaliske familier som sender penger tilbake til slektninger og venner i Somalia. Mesteparten av overføringene til Somalia skjer nå via uoffisielle kanaler, og pengene beveger seg fra bankkonti i eller utenfor USA via en komplisert serie av elektroniske overførsler til de forente arabiske emiratene, eller ofte simpelthen fraktet som kontanter av somaliere, som tar dem med på flyet og leverer pengene personlig til slektningene i Somalia.


Sunrise Banks har et tett og godt samarbeid med det somaliske miljøet.