Nr. 2016/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Mann i sykkelverksted

Baisikeli og deres sykkelsynergi

Nanna Juul Jensen og Liva Molin, Pengevirke Danmark

Publisert: 13/12/2016

De to fetterne, Henrik og Niels, er i ferd med å bygge opp en bærekraftig sykkelbedrift som kan understøtte den spirende sykkelkulturen i Mosambik. Penger, kunnskap og visjoner er i konstant strøm mellom lokalene i Danmark og sykkelverkstedet i Mosambik.

I et gammelt bilverksted ved Dybbølsbro i København er bilene skiftet ut med sykler. Syklene samles inn, repareres og selges i de store, fargestrålende lokalene. Veggene er malt gule, og store fotografier av afrikanske syklister pryder det som både er verksted, sykkelbutikk og kafe. Det syder av aktivitet, og de to fetterne, Niels Bonefeld og Henrik Mortensen må bare ordne noen ting før vi kan sette oss i kafeen og snakke om deres sykkelfirma, Baisikeli.

De to fetterne og deres felles sykkelkjærlighet

I 2013 fikk Niels Bonefeldt en idé da han reiste i Tanzania. Han ville gjenbruke danske kasserte sykler og selge dem i Afrika. Det gikk ikke lang tid før han dro med seg sin fetter, Henrik Mortensen, som også var sykkelentusiast. Og langsomt utviklet de to den forretningsmodellen som i dag er grunnlaget for Baisikeli.

«Vi diskuterte det i to år», ler begge og forteller hvordan de møttes en gang i uken de neste par årene. Men i 2007 var den første sendingen med sykler endelig på vei mot Afrikas kyst. I mellomtiden var Henriks og Niels’ ideer smeltet sammen til en felles visjon. Nemlig å drive en familieeid virksomhet som arbeider for å utvikle en bærekraftig sykkelindustri i Mosambik.

Overskuddet fra reparasjoner, salg og utleie av københavnske sykler skulle betale for innsamling og forsendelse av kasserte forsikringssykler*) til Mosambiks nest største by, Beira. Her åpnet fetterne også sykkelforretning og verksted, hvor de danske syklene skulle settes i stand, så de kunne selges til lokalbefolkningen. Til det ansatte Niels og Henrik lokale mosambikere, som siden da har vært i gang med å utdanne seg til sykkelmekanikere i verkstedet.

Det demokratiske transportmiddelet

Baisikeli betyr sykkel på Kiswahili, og dermed er det slått fast at sykkelen er kjernen i virksomheten.

I starten var sykkelen målet i seg selv. Nå handler det mer om å lære folk å reparere sykler.

«Vårt produkt skulle gi mening. Sykkelen er ikke et livsstilsprodukt, som er fullstendig likegyldig… Med sykkelen får små familier adgang til utdannelse, høyere inntekt og mulighet for å få syke til behandling», utdyper Niels. «Det er en veldig billig form for mobilitet.»

«Man kan si at sykkelen er det mest demokratiske transportmiddelet. Det er frigjøring», supplerer Henrik og forklarer hvordan sykkelen bidrar positivt til klimaet både lokalt og globalt. Med Baisikeli i Beira har lokalsamfunnet fått adgang til sykler som varer 12 ganger lengre enn de syklene som ellers har dominert markedet. Derfor tror Henrik og Niels at de vil kunne lokke flere økonomiske segmenter og sosiale grupper over på sykkelen og få dem til å droppe de bensindrevne mopedene. I årene som er gått har visjonen og hovedoppgaven i Baisikeli likevel utviklet seg.

«I starten var sykkelen målet i seg selv. Nå handler det mer om å lære folk å reparere sykler.»

At kunnskapsutveksling og læring er kjerneverdier i Baisikeli fornemmer man også tydelig i de københavnske lokalene. I likhet med butikken og verkstedet i Beira har den københavnske avdelingen ti arbeidsplasser. De danske arbeidsplassene er besatt av tidligere langtidsledige, som nå er i opplæring hos Baisikeli. Som en del av utdannelsen inngår det at de reiser til Beira for å lære sine nye ferdigheter videre til sine mosambikiske kolleger.

«På den måten sikrer vi oss at de i Beira har de riktige kunnskapene om vårt produkt, og det er med på å gjøre Baisikelis utviklingsarbeid bærekraftig», utdyper Niels. «Vi gir dem ikke bare disse syklene, vi lærer de enkelte et håndverk.»

Så mens de mosambikiske ansatte blir dyktiggjort i sykkehåndverket, i alt fra sveising av rammen til vedlikehold av gir og kjeder, gjør danske medarbeidere de kasserte danske forsikringssyklene salgsklare og parat til å trille i Beira og skape utvikling i lokalsamfunnet og for sine nye eiere.

Made in Africa

I den nærmeste fremtid er planen at de mosambikiske medarbeiderne selv skal produsere kvalitetssykler fra bunnen av. Syklene skal selvfølgelig selges i butikken i Beira, men også eksporteres til Vesten med et stolt «Made in Africa» stemplet på rammen. I tillegg til at eksporten av et ferdigprodusert produkt vil gi en inntekt i den mosambikiske statskassen, ligger det også en stor stolthet i et håndverksprodukt som er ferdigutviklet fra bunnen av i Afrika, både for de to fetterne, men ikke minst også for lokalbefolkningen.

«Mange afrikanere er vant til at de får skrotet som ingen andre vil ha. Men Baisikeli kan på sikt skape et afrikansk produsert produkt, som er av høy kvalitet. Et produkt som kan selges til andre afrikanske land, samt eksporteres til Vesten. Det blir noe å være stolt av», sier Niels.

Inntil denne drømmen blir realisert finansierer inntjeningen i København innsamling og forsendelse av de danske forsikringssyklene samt utdannelsen av de ansatte i Beira.

«Vi er kommet riktig langt med Baisikeli. Nå skal vi bare tidoble virksomheten», ler Henrik, og de forteller om sine utvidelsesplaner. Utvidelse både i andre utviklingsland, men også flere butikker og verksteder i Danmark, som vil skape flere arbeidsplasser for langtidsledige.

Det er tydelig at Baisikeli ikke mangler drømmer og ambisjoner. Men de to fetterne har det ikke travelt, og de snakker om planer mange år inn i framtiden uten å blunke.

«Vi arbeider med 30-års planer», smiler de begge.

«Baisikeli er et livsprosjekt. Det beriker livene våre og blir en del av oss. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det ville være hvis jeg ikke var i Baisikeli», sier Niels til avslutning.


Baisikeli er kunde i vår søsterbank i Danmark, Andelskassen Merkur