Nr. 2014/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Bærekraftig liv på Lanndås

Her blomstrer den nye deleøkonomien

Jannike Østervold

Publisert: 15/02/2014

„De store politiske beslutningene som vi trenger tar for lang tid, og det å stå alene hjemme på kjøkkenbenken og brette melkekartonger gjør oss motløse. Omstillingsarbeid er en tredje vei inn i klimakampen“, sier ‘forandringsagent’ Lars Ove Kvalbein.

Han er en av initiativtakerne til Bærekraftige liv på Landås. Gjennom å mobilisere ressursene i nærmiljøet og tilby rimelige eller gratis aktiviteter som er både nyttige og engasjerende, treffer de mange som ikke i utgangspunktet var opptatt av økologi og miljø.

Lars Ove forteller hvordan det startet: „Vi begynte med å lure på hvordan vi kunne komme fra 14,9 tonn klimautslipp pr. innbygger til 1 tonn de neste 27 årene. Kan vi få det til med tiltak vi råder over i dag, og hvordan blir livet? Blir det vondt? Dette ønsket vi å finne ut. Da har vi 4 hovedspor: Bilen, biffen, bolig og energi, og så er det forbruket. Og det er den største delen – alle tingene våre.“

Handling skaper holdninger

Miljøengasjement skapes gjennom deltakelse, mener Lars Ove. Hvis du begynner å gjøre noe, så kanskje du begynner å reflektere – og så kommer holdningene etter hvert.

Det går blodig for seg når Bærekraftige liv på Landås inviterer til lammeparteringskurs. Det er en av de mange handlingsaktivitetene de organiserer. Aktivitetene spenner over et bredt område, fra vedhogst i nabolaget, byttefest, reparasjonskveld for tøy, juleverksted med redesign som tema til matkurs med kortreiste grønnsaker.

Stor interesse fra unge, urbane beboere på Landås for å lære gamle ferdigheter på nytt. Lammeparteringskursene har vært populære flere år på rad, og de har resultert i mange gode søndagsmiddager og julemat i nabolaget.

Stor interesse fra unge, urbane beboere på Landås for å lære gamle ferdigheter på nytt. Lammeparteringskursene har vært populære flere år på rad, og de har resultert i mange gode søndagsmiddager og julemat i nabolaget.

Stor interesse fra unge, urbane beboere på Landås for å lære gamle ferdigheter på nytt. Lammeparteringskursene har vært populære flere år på rad, og de har resultert i mange gode søndagsmiddager og julemat i nabolaget.

„Det er viktig for oss å invitere folk til noe vi selv har lyst til å gå på,“ sier Lars Ove. Som eksempel nevner han felles vedhogst, der de startet med suppe på bål i barnehagen før de gikk opp i skogen. „Et godt alternativ til å kjøpe ved på bensinstasjonen som har vært fraktet fra Latvia!“ sier han. „Og det er hyggelig å hugge ved sammen. Det er et familievennlig lavterskeltilbud, og det er uforpliktende å delta. Kommer du flere ganger, så kan du være med på å arrangere.“

Rundt 70–80 personer er aktive i forskjellige grupper, som har oppstått ut fra felles interesser. Blant annet finnes det flere matgrupper, en transportgruppe og et boligprosjekt.

Arrangementet Landåsfest har vært viktig for å gjøre prosjektet kjent i lokalmiljøet. Første året kom det 1 000 mennesker av de 6 500 menneskene som bor på Landås. De spiste lokal mat og så på løsninger på Miljøtorget. En 4,5 meters vegg illustrerte veien mot lavere klimautslipp.

Bruker lokale ressurser

Mye kompetanse finnes i nærmiljøet når alle utnytter sine personlige nettverk. Da de skulle lære å partere lam, kjente noen en økobonde, som kom med villsaulam og viste hvordan det skulle gjøres. Da de skulle sette i gang med matskogprosjektet, dukket det opp en økologisk agronom, to landskapsarkitekter og flere erfarne hjemmedyrkere. Og da de hadde temakveld om den globale matvaresituasjonen, kom politisk redaktør i BT på besøk.

Ideene sprer seg

Prosjektet har bygget opp en ‘verktøykasse’ og et bibliotek som kan være ressurser for andre lokalmiljøer. De har blant annet utviklet en digital plattform der man kan dele, bytte og eie ting sammen, med utgangspunkt i lokalsamfunnet. Du kan lage sirkler, der du kan re-sirkulere tingene dine. Du har de nærmeste, så har du nabolaget og kanskje ‘alle’ – og så kan du gjøre ting tilgjengelig for de ulike sirklene. Lokal valuta kan også bygges inn i et sånt sirkelsystem.

Sosiale medier og smarttelefoner med egne apper gir nye muligheter til for eksempel å koble sammen de som kjører med folk som trenger skyss. Og valutaen i dette blir tillit. Rating av passasjer og sjåfør skaper trygghet for å samhandle med folk du ikke kjenner.

Lars Ove forteller at de har rundt 800 interesserte på e-postlisten og over 2000 følgere på Facebook. Og nå er det 7 andre nabolag i Bergensområdet som er mer eller mindre i gang etter samme modell. „De får tilgang til alt av maler og oppskrifter på hvordan vi gjør tingene – og så kommer de med sitt eget i tillegg. Vi får også informasjon gjennom det internasjonale transition nettverket, som vi har knyttet oss til“, sier Lars Ove.

Årets aktiviteter

Lars Ove forteller at det blir høyt aktivitetsnivå i år også, med bl.a. vedhogst i nabolaget, 3 temamøter om energioppgradering av boliger fra 50-tallet, byttefest og LandåsFest. Det blir også dugnader i matskogen, med utplanting av trær og bygging av uteplass med grindbygg. For den som vil lære noe nytt og nyttig blir det bl.a. kjøkkenhagekurs, sykkelverksted og kurs i Mat fra grøftekanten og Mat fra fjæra.

Bærekraftige liv på Landås

Bærekraftige liv på Landås startet i 2008 som et treårig pilotprosjekt, som har fått økonomisk støtte bl.a. fra kommunen. Prosjektet er nå over i en fase der det drives med mindre offentlige tilskudd, basert på frivillig innsats, medlemskap og private bidrag. Verktøy og metoder utviklet i prosjektet er tilgjengelig for andre lokalmiljøer som ønsker å starte opp i sitt eget nabolag.

Les mer:

www.barekraftigeliv.no

www.transitionnetwork.org

www.shareable.net