Nr. 3 / 2016
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Tema: Økologisk mat fra jord til bord

Sansegården

Sansegården

Her på Sansegården lever vi, en liten gjeng av firbeinte og tobeinte. Slik begynner introduksjonen på Oslo kooperativs side om Sansegården, en liten økologisk gård beliggende ved Krøderen. Utenom gårdseierne består gjengen av 11 melkekyr, 80 geitekillinger, 3 griser, noen høner og én hest, som boltrer seg på ca. 30 mål innmarksbeite før de slippes til seters på Norefjell om sommeren.

Les mer