Nr. 1 / 2024
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Nye muligheter

BevisstUng hjelper ungdommer til å ta gode valg

Seks mennesker står tett sammen på fotballbane.

Det startet opp som et relativt beskjedent fritidstilbud for utsatt ungdom –  nå har organisasjonen 16 ansatte og tilbyr alt fra boliger til jobbtrening.

Les mer