Nr. 2020/3
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Aktuelle bøker

En framtidsutopi

Tone Knudsen

Publisert: 04/10/2020

En bok som inviterer til undring og refleksjon.

Med denne lettleste, lille boken beveger vi oss ut i en fremtid fylt av glede og kjærlighet, med en jordklode og et samfunn som er i balanse. Boken har et science fiction preg, men den er også jordnær og konkret.

Fremtiden vi presenteres for er kanskje et slik sted som alle drømmer om og ønsker, men som vi ikke helt har funnet ut hvordan kan skapes. I boken blir vi introdusert for en mann som heter Aaron og er fra nåtiden. I en drømmetilstand treffer han Natalia fra fremtiden, og de utvikler etterhvert et kjærlighetsforhold. Vi stifter i tillegg bekjentskap med noen venner av fremtidskvinnen.

Lysheim, byen som Natalia kommer fra, er det mest velutviklede og harmoniske stedet på jorden. Det er ikke alle steder som har kommet like langt i utviklingen. Mange drar til Lysheim for å lære, for så å ta med kunnskapen tilbake til egne hjemtrakter.

Aaron er en undrende og nysgjerrig mann. Han møter sin nye virkelighet med spørsmål og åpenhet. Vi får være med på en lang og spennende reise inn i den nye verdenen han befinner seg i og får et dypt innblikk i hvordan menneskene der lever og hvordan samfunnet fungerer.

Boken består av mange dialoger mellom Aaron og alle han møter, samt hans indre betraktninger og tanker. Omgivelsene er fint skildret. I Lysheim er livet godt, tempoet er rolig. Menneskene bruker teknologiske løsninger som en integrert del av sin hverdag. Samhandling, samarbeid og tillit er gode stikkord for hvordan de utfyller tiden med og for hverandre.

Så kriser medførte noe godt, de fikk oss til å tenke og handle annerledes og fikk på den måten verden inn i en ny og bedre retning.

Personene vi møter forteller at de har lært fra fortidens ubalanse, som førte til kriminalitet, urettferdighet og miljøkatastrofer. I fremtiden finnes det blant annet et museum som viser fortiden i alle jordens epoker. Museet blir ofte besøkt for å lære og forstå mer om tiden som var. Av annet boken byr på kan det nevnes flyvende fremkomstmidler, hologram på et ekstraordinært nivå, bærekraftige hus og fordelingsprinsippet. Den fiktive fremtiden trenger ikke være så veldig ulik nåtiden på enkelte områder.

I slutten av boken er vi innom den mest science fiction-pregede delen. Da får vi møte noen skapninger fra andre deler av universet, og en interessant dialog utspiller seg mellom dem og Aaron.

Boken inviterer til undring og refleksjon. Et byliv og natur som fungerer i harmoni side om side. Et fremtidshåp. Mennesker som har lært å samarbeide til det felles beste, og som har lært av feilene som ble gjort i fortiden.

Temaer for boken er nær døden-opplevelser, vitenskap, spiritualitet, sex og samliv, historie og byplanlegging. Boken gir oss spennende innfallsvinkler til områder som i dag opptar oss. Kanskje vi kan lære noe nytt om hvordan samfunnet kan fungere bedre?

Dette er en leken bok som inviterer til oppstemthet og optimisme. Den er behagelig og drømmende. En god syssel om du ønsker en pause fra hverdagen.

Boken kan kjøpes i din nærmeste bokhandel eller leses gratis på nettsiden til forfatter Henning Jon Grini, inspirasjonogideer.no