Nr. 2018/1
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Bokomtale

Økologi for barn!

Arne Øgaard

Publisert: 20/03/2018

Biolog Sigmund Hågvar har skrevet en barnebok som han kaller en miljøfabel. Den handler om en gruppe mus som reiser ut på havet med en flåte, men i en storm deles flåten i to og musene driver i land på hver sin øy.

Dette er mus som både kan bygge og tenne ild og ellers har flere menneskelig trekk. Den ene gruppen er ute av stand til å lære av naturen og sine egne feil, mens den andre gruppen tilegner seg og anvender økologisk innsikt. Det går dessverre ikke så bra med de første, men vi kan ha mye å lære av de som overlever. Det er en stor utfordring å skrive en bok som dette. En må ikke bli for moraliserende og pekerfingeraktig. Denne boka balanserer hårfint på grensen til hva barn kan akseptere. Mye kunne blitt bedre hvis boka hadde fått en annen tittel. Når boka heter De kloke og de dumme musene er resultatet allerede gitt. Mye av spenningen forsvinner, og barna får ikke selv mulighet til å konkludere med hvem som er de dumme. Anne Lene Aases illustrasjoner er både vakre og morsomme og bidrar til å trekke opp helhetsinntrykket av boka.