Nr. 2017/4
Pengevirke - Tidsskrift for ny bankkultur

Aktuelle bøker

99 råd til gründere!

Arne Øgaard

Publisert: 23/12/2017

Noen gründere klarer seg også på det globale markedet – hva må til?

Norske politikere lover at de skal satse på gründerne, de som skal gi oss noe å leve av etter oljen. Men hva kreves det for å kunne satse på noe nytt?

Maria Amelie har intervjuet 31 gründere, som har lykkes i å nå et globalt marked. Vi får innblikk i deres visjoner, deres smertelige erfaringer og hvordan de til slutt kunne innkassere betydelige beløp, som de fleste av dem igjen bruker til å støtte og investere i nye gründere. Boken gir innblikk i et felt som er ukjent for de fleste, og vi blir kjent med menn og mange kvinner som har fått liten plass i nyhetsmedia. Selv om en selv aldri har tenkt på å finne opp noe nytt, er dette en viktig samtidshistorie og gir et innblikk i moderne økonomi. Folkefinansiering har bidratt til at Maria Amelie har kunnet utgi boken på eget forlag.

I Norge finnes det også gründere som satser lokalt og nasjonalt. Disse er ikke omtalt, men selv om de vil starte en liten virksomhet basert på lokal og økologisk matproduksjon, kan det være nyttig med grunnleggende råd for gründervirksomhet. Ved gjennomlesningen slo det meg at noen mennesker må ha i seg en sterk drift til å utvikle noe nytt og eget. Hvis motivet bare er å bli rik, vil en neppe komme langt. Det må nok en sterkere inspirasjon til for å komme gjennom de mange utfordringene. Flere har vært avhengige av en velvillig innstilt ektefelle for å berge familiens økonomi i de vanskelige oppstartsårene. Innføring av borgerlønn ville gitt mange av gründerne et bedre utgangspunkt, men dette virker det ikke som om politikerne foreløpig har forstått. I boken beskrives det også sider av det norske skattesystemet som hemmer gründerutvikling.

Et første råd for deg som vil starte noe nytt er å se deg om etter et udekket behov. Er det en samfunnsoppgave du kan bidra til å løse? Eller er det i det minste noen du ikke kjenner som kan tenke seg å kjøpe produktet ditt? I en gründerprosess kan det være lurt å være flere som støtter og inspirerer hverandre, men da er det viktig at alle har like mye energi og offervilje og at de har en bevissthet om hvordan en skaper et godt arbeidsmiljø. I hvert fall bør det være en som kan produsere og en som kjenner markedet og er god til å selge. Hvis en beveger seg ut over landegrensene, er det viktig å kjenne til kulturforskjellene. Et oppmuntrende ord fra en amerikaner betyr ikke det samme som om det kommer fra en nordmann.

Det finnes i dag antagelig mer investeringsvillig kapital enn det finnes gode ideer. Hvis du kan overbevise en investor om din ide, er det fullt mulig å finne penger. Men det finnes ulike typer investorer. Noen ønsker rask fortjeneste, og noen ønsker å overta bedriften din. Det kan være lurt å undersøke hvordan eventuelle investorer har opptrådt tidligere. En ny oppdagelse for meg er at det finnes noen som kalles engleinvestorer, det er de som gjerne hjelper nystartede virksomheter med å få på plass nok risikokapital. Mange av gründerne i denne boken er selv blitt investorer og forteller om hvilke kvaliteter de ser etter.

De fleste gründerne i denne boken har lykkes innen IT-bransjen i en tid hvor den var i rask utvikling. Hvorvidt dette vil fortsette blir spennende å se, men innen miljø- og helseteknologi er det åpenbare behov. Mange av gründerne i boken hadde både en omfattende utdannelse og mye arbeidserfaring før de satset på noe eget. Det anbefales derfor å kunne et fag før en begynner på et gründerkurs.